bundel1

Inleiding

Dit is mijn eerste bundel.

De gedichten die erin staan zijn “gedachtengangen” en daarom heeft hij dus ook die titel meegekregen.

De  meeste gedichten zijn uit de periode van 1981 tot en met 1984.

Echter, er zitten er ook van 1989 en 1992 tussen.

Ik hoop dat er nog bundels zullen volgen.

En verder wou ik tegen u nog zeggen:

“Lees ze”.

Erwina Hoogendijk.

JIJ EN DE ANDER

Jij bent blij, de andere heeft verdriet

Jij lacht, de andere niet

Jij wilt dat de andere ook lacht

maar/en de andere lacht omdat jij erop wacht

VERTROUWEN       

Het zal nooit meer zo zijn

zoals het vroeger tussen ons geweest is

het doet me wel pijn

want nu merk ik dat het zo mis

REDENEREN ZONDER VERSTAND

(KAN DAT, MAG DAT?)

Als iemand zegt

Je hebt gelijk

zonder dat-ie-daar z’n overtuiging in heeft gelegd

dan heb ik inderdaad gelijk

NAÏVITEIT

Ik heb je vertrouwd en dacht dat ’t goed was

alhoewel ik nooit keek òf ’t wel goed was

Ja, in sommige opzichten zou je je ogen wel willen sluiten

maar naar die onverschilligheid kun je, geloof ik, beter fluiten.

SLEUR

De wekker loopt af

en ik stap uit m’n bed

mechanisch kleed ik me aan

nadat ik me gewassen heb

beneden staat m’n hond

me al kwispelend op te wachten

omdat hij weet

dat het nu zijn beurt is

om even naar buiten te mogen

Ik zet het theewater op

en laat de hond uit

als ik terugkom

zie ik stoom uit de ketel komen

langzaam ontbijt ik

met een beker veel te warme thee

die ik maar half leegdrink,

omdat ik anders te laat kom.

GOD

3 letters die je tezamen

zoveel kunnen zeggen

-of niets

Het is zo’n moeilijk begrip

Is het wel een begrip?

Volgens mij zien de mensen het teveel als een begrip

1x per week naar de kerk

-nou ja

3x per dag bidden en danken

het hoort erbij

Het lijkt allemaal zo gewoon

Denken we er dan ook niet te makkelijk over?

VOGELS

Te zijn een vogel, altijd vrij

Te zijn zo’n fluiter, altijd blij

om dromend door de lucht te zweven,

om je vliegend uit te leven

en dat allemaal heel olijk

want je bent iedere dag heel vrolijk

Wat zal dat een opluchtend gevoel zijn,

om zo, even los van alles, te kunnen zijn

Maar ach, dat is per slot van rekening maar een wens,

want tenslotte ben ik geen vogel maar een mens.

DISCRIMINATIE

Je wist van te voren

waar je aan begonnen was

waarom moet ik dan nu van jou horen

Hoe je denkt over mijn ras?…

GELUK

Het komt opeens als een zonnestraaltje

Juist wanneer je het niet verwacht

en opeens spreek je en versta je het taaltje

waarin werkelijk alles je toelacht

ALLEMANSVRIENDJE

Het is gemakkelijk om er geen eigen mening op na te houden

maar denk je niet dat we heel wat makkelijker praten zouden

Als je voor een gesprek wat interesse zou tonen

Geloof me,een beetje inzet hierin zal je in de waarde van het gesprek belonen.

VERLEGENHEID?STOMMITEIT!

Jij, jij hebt me laten lachen op momenten dat ik het zelf niet wou

Jij, als ik geen angst had zou je weten hoeveel ik van je hou

Maar ook jij, jij was het die me liet voelen wat echte liefde is

en daardoor ervaar ik het nou als een groot gemis

MORGEN

Gisteren was die andere dag

waarop ik je nog lachen zag

Nu breek je je nek over onze zorgen

want gisteren dacht je: Dàt komt morgen.

WEET JE KOERS!

Ga recht door zee

maar vaar er niet omheen

ook al heb je zo wind mee

want een kompas hanteren, dat kan niet iedereen.

ZONDAGMIDDAG

’t Is iedere zondagmiddag dat ik baal

Net niet moe genoeg voor een dutje, of iets anders waar ik toch van baal

De klokken van de kerk zegen dan later bim bam bom

en ik denk: Gelukkig weer een zondag middag om

BEZINNING                         

Ik, ik zou niet weten waar of wie ik ben

want ik ben terechtgekomen in een wereld waar ik bijna niemand ken

Nu pas zie ik het nut van de sociale contacten in

En nu ik dit weet heeft mijn leven weer zin

TE KOOP

Op straat staat een auto te koop

Ik kijk er nog even naar, voordat ik er voorbij loop

Het is een 2-deurs en er zit niemand in

Maar ik wacht toch maar liever met kopen tot ik er één win.

DE ZEE

De golven ruisen

en strelen (zo) mijn oor

De wind speelt door mijn haar

en doet al mijn gedachten vervliegen

Ik staar maar in de verte

naar niets

Ik hoor alleen de zee

terwijl ik zoveel andere dingen zou kunnen horen

want ik denk ook helemaal aan niets

Roerloos sta ik daar

met een uitdrukkingsloos gezicht

totdat ik te koud word.

Ik bijt op m’n lip en zeg tegen de zee

-Nou ja, tot morgen dan maar

                                    en de zee bruist…….

BLOEMEN

Zoals altijd het bekende recept

Na een week zijn je bloemen verlept

Je koopt dan nieuwe en gooit de oude weer weg….

Nou zeg!

IK EN MEZELF

Ik zie het niet meer zitten

waar moet ik nu heen?

Ik zit op iedereen te vitten

Resultaat: Ik sta alleen

VERKEER(D)

Lachende kinderen zonder jas

spelen buiten, maar auto’s overstemmen dit geluid

-ze worden pas opgemerkt

als er eentje hartverscheurend huilt.

ZOEKENDE

Waar is de zon in mijn hart

Trek ik me alles zo aan of

leef ik zo gesloten dat alles mij verwart?

Diepzinnige gedachten komen op als stof.

FEIT

Alleen kun je niets

Maar alles kun je samen

als je maar gelooft in Iets

dat dit volledig zal kunnen beamen

BEGRIP

Langzaam schrijft mijn pen

deze woorden op het papier

jou zal het niet uitmaken hoe of ik ben

want jij hebt van je geduld plezier.

September 1989

Inleiding

Dit is een stuk tekst uit mijn notities.

Ik ben middenin ergens begonnen want wat ervoor stond vond ik te privé. Maar het is nog te volgen.

MET EEN ZEKERE ONZEKERHEID

Waarom zou ik me er verder in verdiepen? Nou?

Juist; voor jou! En dat is nou net de enigste reden waarom ik het niet doe!

Waarin verdiepen?

In ’t antwoord op ’t leven.

Kijk je verdiept je volgens de Nederlandse taal in een vraag, maar als je daarmee bezig bent verdiep je je eigenlijk veel meer in ’t antwoord, Je verdiept je dus  ergens in om tot een antwoord te komen.

Je verdiept je dus in ’t antwoord.

Omdat je je niet kan verdiepen op de vraag, zoals ik het nu zeg-maar wil uitleggen op een eenvoudige manier-maar wel verdiepen op een antwoord, gebruik ik even een voor U wat overzichtelijker combinatie van woorden in het antwoord op de vraag van de zin ervoor, die tevens al iets vertelt van het antwoord, door te verklappen dat je ook iets wil weten; Wat je interes­seert, want; er staat in dat ik me verdiep ergens in (al bewijst de zin voor de “vraagzin” het tegengestelde, maar dat is een “taalspeling”* die niemand kan uitleggen omdat de schrijver die dit geschreven heeft, het gewoon alleen maar op allerlei manieren probeert uit te leggen en nu geen andere manier dus meer weet) en dus moet in het antwoord staan de wederke­rende werk­woord­combinatie verdiepen op, wat overigens goed Nederlands is omdat je, als je goed zoekt, komt op een antwoord.

Vandaar dat verdiepen in verdiepen op is geworden en verdiepen in een vraag is geworden; Verdiepen op een antwoord.

En nogmaals: Als je goed zoekt, kom je vaak wel op een ant­woord.

Of een antwoord hetzelfde is als hèt antwoord laat ik dan nog even buiten beschouwing

Verdiepen op dus, omdat als je een vraag stelt, meestal graag een antwoord wil.

Het antwoord houdt dus verband met de vraag.

Daar gaan wij ons dus op verdiepen.

Als de vraag er niet was, was er ook geen antwoord; dus als ik het woord” vraag” wil zeggen kan ik net zo goed het woord “antwoord’ zeggen en andersom.

Dus als ik zeg in antwoord op ’t leven kan ik 3 dingen bedoe­len;

1. Wat er staat

2. Antwoord staat voor vraag

3. De tussenweg

Dus wat bedoel ik nou?

Verdiep je maar op dàt antwoord!

Ik hoop dat je er wat van op hebt gestoken

*Het woord “taalspeling” is een woordspeling op het woord: “woordspeling”.

HELP ME

Help me hieruit ik kan niet meer

Ik voel me ook zo alleen

Steeds denk ik: Help, nee niet weer

maar mensen zijn van steen.

DE ZEE 2

Komend als een orkaan

weggaand als een muis

en dan klinkt er alleen nog maar

zijn onafgebroken, herkenbare geruis

VOOR MARITZA

Wees een dief

voor je eigen kronkelgedachten

niet zo negatief

je kunt altijd wel, zonder er zelf iets aan te doen, op je geluk blijven wachten.

GEDICHT

Duister is de nacht

zo duister

als een-zoals gewoonlijk-overvloedige belichte dag

Nee; er is geen tussenweg

Het is duister of licht

Tenzij je ziet

dat er ook een terugweg is

……een terugweg

die tegelijkertijd ook een heenweg is

van die andere weg

die je nog niet bewandeld had

EEN ENKEL GELUK

Ik wil op mijn retour

op mijn retour van mijn verdriet

wat ik nu wil is geluk

Conducteur, mag ik een enkel geluk?

BOEKJE

Jij gaf me dat boekje

over geluk

Hoe wist je

dat ik nu pas gelukkig was?

Jij gaf me dat boekje

over geluk

Ik bedankte je stil toen ik het las.

EEN HUIS VER VAN THUIS

Kinderen spelen buiten op straat

ach, je weet wel hoe dat gaat

echter, sommigen blijven binnen;

Zij moeten zich, door voorbereiding, op de toekomst bezinnen.

Dat voorbereiden bestaat uit het accepteren van het lot

dat zij beschoren zijn; Wees met ze God!

Want het leven is hard

en ziet soms pikzwart,

want het accepteren van iets dat je niet kent

en er daardoor bang van bent;

Een ziekte, het komt als een indringer in je lijf;

Dat is een feit; Dat staat buiten kijf.

En dan hoor je (ook nog) dat het de als kanker omschreven ziekte is,

je hoopt dan nog even van: dat heeft de dokter vast mis.

Maar bij de volgende dokter die je probeert,

merk je dat dit niet zo is.

Het probleem van acceptatie volgt daarna

daar moeten die mensen zelf mee bezig zijn, ja.

Maar wij kunnen ook wat doen:

Als het komt uit ons hart en niet uit fatsoen.

Ook u kunt deze mensen met hun acceptatie-proces steunen,

al is het indirect, want u zult enkel financieel kunnen helpen;

Dus laat het geld in de bussen dreunen,

want die mensen smachten naar een eigen huis!

Dan is er in ons-voor hun vreemde-land ook een thuis

voor hen die over moeten komen vliegen uit een ver land

om een behandeling te ondergaan;

Inmiddels andere zaken fier overmand.

En nu is het dus onze beurt,

het is zaak dat er wat gebeurt.

En ook al kunnen wij de ondersteuning alleen financieel waarmaken,

wat we kùnnen doen, móeten we doen; Met andere woorden:

We moeten onze eigen kluizen gaan kraken.

Ik vind het belangrijk dat er hiervoor nog Ronald McDonaldhuizen bijkomen,

dus vervul deze ouder- en vooral kinder-dromen.

Het contact blijft belangrijk tussen ouder en kind.

De ouders mogen nl. in het Ronald McDonaldhuis zijn:

Want dàt is de opzet; Is dat niet fijn?

Dankzij Mevrouw Hiraki is er al één Ronald McDonaldhuis in tel,

maar nu nog de 2e, met uw medewerking lukt dt wel.

In opdracht van Mevrouw Hiraki schreef dit:

(copyright): Erwina H.

DE TELEFOON DIE NIET WOU STOPPEN MET RINKELEN.

Er was eens een telefoon. Een telefoon? Ja; een telefoon.

Nu zal je zeggen: Daar is toch niets bijzonders aan.

Nee? Dat zal ik je vertellen;

Deze telefoon kon niet stoppen met rinkelen.

Dat was erg vervelend, vooral voor de telefoon zelf, want zijn stembanden werden daardoor erg moe.

Maar wat was er nou aan de hand met deze telefoon?

Deze telefoon was gewoon ziek.

Dus moeten we de telefoondokter bellen. Maar dat kan niet want de telefoon was ziek.

Dus hoe moeten we nu bellen?

Weet je wat? We pakken de telefoon, doen hem in een tas en gaan ermee naar de telefoondokter met de benenwagen!

Zogezegd, zogedaan.

De eigenaar van de zieke telefoon liep bezorgd naar de tele­foondokter met de tas met de telefoon erin.

De dokter keek eens ernstig naar de telefoon en constateerde een telefoon­stof:P tekort.

De dokter legde uit: De telefoon is normaliter voorzien van de telefoon­stoffen: P, T en T. Nu was er te weinig  P-stof  in het snoer van de telefoon aanwezig en daardoor kreeg hij de neiging om zoveel te gaan rinkelen, als hij nu deed.

De telefoon kreeg telefoon-P-pillen mee en nadat de telefoon deze een week geslikt had knapte hij al op en begon al tame­lijk minder te rinkelen.

Na een maand zelfs rinkelde de telefoon alleen nog maar als de eigenaar gebeld werd. En zo hoort het ook.

GEDICHT

Als je denkt….

ik ben niet goed genoeg

als je denkt….

voor mij geen toekomst

laat mij je dit dan zeggen:

Een ieder is uniek

daarom is er nooit van iemand genoeg

ZELFWAARDERING

Liefde is belangrijk

zolang je het erkent

want je eigenwaarde

maak je pas door jezelf bekend.

BOUDEWIJN

Ik schrijf voor jou nu dit gedicht

Kom Boudewijn, steel nu mijn liefdesgewicht

dat ik voel voor jou

schat, weet je dat ik van je hou?

Kom Boudewijn, jij schrijft met mij

nu samen dit gedicht

want de “vaderlijke” schepper hiervan ben jij

en hoe valt deze kennis (je): Zwaar of licht?

SLEUR-2

De wekker loopt af

en ik stap uit m’n bed

terwijl ik me aankleed hoor ik ’n zachte blaf

het klinkt heel bescheiden en net

beneden staat m’n hond

me al kwispelend op te wachten

op de grond

van hoopvolle gedachten

Ik zet het theewater op

en laat de hond uit

en reeds voordat ik de knop

van de deur weer heb bereikt, zie ik uit de tuit

het stoom

Langzaam ontbijt ik

want ik ben nog wat loom

het beetje eten dat ik bik

spoel ik weg met een beker (veel te) warme thee

en de rest van thee staat

er nog, even nog naar de w.c.

en dan vlug weg, anders ben ik te laat

COVER THOUGHER THAN THE REST

van Bruce Springsteen

TOFFER DAN DE REST

Op een zaterdagnacht

in de stad Rotterdam

zie je alles om je heen

zolang je je ogen niet sluit

Nee, aan mij zal ’t nie leggen

want: Hé!

Rotterdam  is toffer dan de rest

En Amsterdam, ja waar legt dat dan?

Nooit van gehoord: Ken je ’t eten?

Je hebt ook gehuchten

daar is ’t soms zeker één van

Ik ben hier nu toch

laat ik dan ook maar genieten

want je weet het:

Rotterdam is toffer dan de rest

Heb ik lijm aan me kont

Of ben ik zo populair

Dat vind ik niet gek

want ik ben immers Rotterdammer

en daar ben ik (ook) trots op

Heb je even niks te doen?

Verhuis naar Rotterdam

’t Is toffer dan de rest

Kijk, daar gaat een deur open

en nu gaat hij weer dicht

vertoeven HIER is een belevenis

soms is het niet bij te houden

en moet je 3 dagen bijkomen

Daarom: Neem echt wel van mij aan:

Verhuis! Rotterdam is toffer dan de rest.

DAAN

1 x per jaar

zie ik je maar

en ik kijk er iedere keer

weer opnieuw naar uit

mijn ogen volgen je dan

subiet de hele avond

omdat ik gewoon weet

dat het nu weer een jaar zal duren

voordat ik je weer zal zien

daarom lieve knul

met je mooie haar

daarom mis ik je 364 dagen per jaar

hoop ik dat je me ook niet snel vergeten zal

Maar lieve Daan

Ik weet ook dat jij me niet ziet staan

Daarom zal een ieder van ons

zijn eigen weg afzonderlijk gaan

VOOR CAROLUS*

Hoe leeg ook je bestaan

Laat het toch niet gaan

Denk niet: “Het is niet voor mij”

Nee; Jij hoort er óók bij

*Geschreven voor Carolus na een mislukte zelfmoordpoging van hem.

GEDICHT 1992

Denk niet dat ik zwicht

Nee, mij krijgen ze niet klein:

Als je je op weinig richt

valt het misschien makkelijker om gelukkig te zijn.

GEWELD

Dat onzinnige geweld

menig mens is hierdoor geveld

Ja, zo geweldig is geweld

Doe er niet aan mee want…..je dagen zijn geteld

Wat is dat nu voor een vertoning

Rookbommen tijdens een kroning

wat moeten de buitenlanders nu wel niet van ons denken?

Om de koningin zó te krenken

Leegstaande huizen worden gekraakt

Makelaars en verhuurders geradbraakt

Dat is dan “het tuig’s” vertier

Wat is dat voor gerommel hier?

en dat alles meestal voor een ordinaire keet

zich er later onderuit praten gebeurt bij de vleet

Ongerechtigheid zegeviert ’t heil

terwijl de zegen afdrijft: ’t Is geen stijl!

Gepubliceerd door Erwina H. alias Pina Jones

Hi there.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: