My Prayer For You ALL!

Scroll helemaal naar beneden voor de Nederlandse versie:

Father I pray You for Unity in the World, Father make us 1.

Guide us in our ways and heal us, heal the world, heal EVERYONE in this sick world.

Let’s fight together as One, for Freedom/For ALL.

Thank you

Lord, I want to pray You for the healing on this material and sick world.
Keep us from worldliness and challenge me and others (still)? more faithful to You, Lord God.

Keep giving us Your love in spite of all the barriers we face in our lives.
Show us this that Whatever happens, that Your Love may continue to be felt and seen by all.

I feel Your presence God but make it visible. There is a need for angels, signals from you in this world God:

Use me and our Here Lord right now, in the here and now, as the world is under attack so that the people of our world can still see the Light.

Give us the strength and trust God because as soon as things seem to go well, there is always that threat to our happiness.

I know Your strength is stronger than that. I feel that and I believe that.

I pray for strength, Lord God, give us strength.

I know You’ll come on time, God, on Your time.

I therefore feel and know: You only answer in your time and in your way.

I pray that everyone may feel and know this too.

Prayer certainly has power, I know that.
We gotta be strong, we gotta be strong and stay strong and trust you but also stay alert in this world.

Let there be no doubt that Your love, REAL love, is stronger than anything else in this world and that You will triumph in the end.

Take away the doubts in the people about that.
Let your love flow through us. We all have a task in this world.
Help us to value each other in and with everything we do.

Lord you seem so far away to the world, but I know you’re very close!

Take away people’s doubts and fears.

ThankUWell for understanding my words

and thank you for the gift of my talents.

Bless us, save us and go with all of us, Lord,

Amen.

Thank you for understanding my words.

This was my prayer for the world.

Thank you for your gift of the courage I have in me because

Yes people : I’m not scared coz’ I got nothing to hide, nothing to lose but so much to proove !

And now I know why en you know why by now too.

©️ Erwina Hoogendijk Aka Pina Jones.

And now in Dutch:/Ja en nu in het Nederlands Pien?: Ja eeh… : LOL!:

Mijn Gebed Voor De Wereld:

Vader ik bid U om Eenheid in de Wereld, Vader maak ons 1.

Begeleid ons op onze wegen en Genees ons, Genees de wereld, Genees IEDEREEN in deze zieke wereld.

DankUWELLWELLWELL LORD!

Heer ik wil U bidden voor genezing van deze ,materieele, zieke wereld.
Behoed ons voor wereldgelijkvormigheid en daag mij en anderen tot (nog)? meer trouw aan U, Here God.

Blijf ons Uw liefde schenken ondanks alle barrieres die wij tegenkomen in ons leven.
Laat ons dit zien dat Wat er ook gebeurt, dat Uw Liefde mag blijven gevoeld en gezien door iedereen mag worden.


Ik voel Uw aanwezigheid God maar maak het zichtbaar. Er is behoeft aan engelen, signalen van U in deze wereld God:

Gebruik mij en ons Hier Heer helemaal op dit moment, in het hier en nu, nu de wereld zo aangevallen wordt dat de mensen van onze wereld het Licht toch nog kunnen zien.

Geef ons de kracht en het vertrouwen God want zodra het goed lijkt te gaan is daar toch altijd weer die bedreiging van ons geluk.

Ik weet dat Uw kracht sterker is dan dat. Ik voel dat en ik geloof dat.

Ik bid om kracht, Here God Geef ons kracht.

Ik weet dat U op tijd komt God, op Uw tijd.

Ik voel en weet daardoor : U verhoort maar op Uw tijd en op Uw manier.

Ik bid dat iedereen dit ook mag voelen en weten.

Gebed heeft zeker kracht, ik weet dat.
We gotta be strong, we moeten sterk zijn en blijven en op U vertrouwen maar ook alert blijven in deze wereld.

Laat er geen twijfel over bestaan de Uw liefde, ECHTE liefde, sterker is dan wat dan ook in deze wereld en dat U uiteindelijk toch zal overwinnen.


Neem de twijfel in de mensen daarover, weg.
Laat uw liefde door ons heen stromen. We hebben allemaal een taak op deze wereld.
Help ons met elkaar in de waarde te laten in en met alles wat we doen.

Lord you seem so far away to the world, but I know you’re very close!


Neem de twijfel en de angsten bij de mensen weg.

DankUWell voor het begrijpen van mijn woorden

en dank U voor de gave van mijn talenten.

Zegen ons, behoed ons en Ga met ons allen, Heer,

Amen.

DankUwel voor het begrijpen van mijn woorden.

Dit was mijn gebed voor de wereld.

Dank U wel voor Uw gift van de moed die ik in me heb want:

Yes people : I’m not scared coz’ I got nothing to hide, nothing to lose but so much to proove !

Genees en zegen mij in de laatste plaats God, laat anderen maar voorgaan die het harder nodig hebben.

©️ Erwina Hoogendijk Aka Pina Jones.

And now I know why en you know why by now too.

You have been watching Pina Jones for Principal Criminal Entertainment Productions

met WEER zo’n Pina Jones’ kwaliteits Idee with changing the dream into action into another production while at the same together made it real met deze produktie.

Thank You for watching!

If you don’t know me by now.

That’s all for now.

………To be continued…….

That’s just it and:

That’s All!

Poem For Mark David Chapman.

2016 versie: http://www.jouwgedichten.nl/gedicht/8030/1/mark-chapman. Mark David Chapman. The person MarkSeems to me someone not so dark.But oh Mark Chapman….What have you done…? (Version 2022: ( http://www.jouwgedichten.nl/gedicht/14188/1/mark-david-chapman ). Gedicht: John Lennon 1940-1980 No, no no!It’s 28 years ago,they shot John Lennon down.The kinghad losthis crown. No longer alive,only lefthis music, his 2 sonsand his wifes.His music andMeer lezen over “Poem For Mark David Chapman.”

Gepubliceerd door Erwina H. alias Pina Jones

Hi there.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: