All For None And One For ALL.

Fight together as One for Freedom for ALL/Vecht samen als 1 voor Vrijheid VOOR ALLEN.

 

Free Them.

 

Free them, them conscience-prisoners;

Free them, free them all.

Free them, nobody knows who’s right;

Free them, stop this political fight!

 

Free them, those people.

They are human beings;

Human beings who need justice-right(s).

And which they DESERVE!

 

This is just discrimination;

If this is the truth in 2022,

what will be the next “station?’…… :

 

…….You better stop this now

just when it’s still possible;

 

…….I mean;

-before your (own) situation gets horrible*.

 

‘Cause do you think it all stays the same

and that people will think fit this?

Then you should know that it’s a shame………..

……of believing in the”rightness” of this.

 

Don’t do to another…

…..the things

…..you shouldn’t yourself like to be done.

 

…..Perhaps you don’t bother but….. :

……If this is all what you can….????

 

*This is NOT meant as a threat.

 

 1980, Erwina Aka Pina Jones.

((An Aka/Alias is a pseudonym. My real name is Erwina).

 

All credits, of the song U2 makes or Julian Lennon of this, go/goes to Julian Lennon or U2 or ven Think Hout coz’ I don’t want no money, (I am rich without money), no WRONG pride, no credits I just need to have myself more RIGHT pride ‘coz’ I need to believe in myself toobecause I still have an inferiority complex and I am still very insecure … as soon as I can / learn to love myself, I can REALLY radiate my love to others. PATIENCE! (From previous work of mine). So:

So:

‘PATIENT’!: ENOUGH for today for me’! (From previous work of mine).

Any mention of me is okay for me as a maker or as a source of inspiration for work for which this is/can be inspiration.

It’s not a matter of me not ignoring people who have a different opinion than me. And would not respect doing so.

It is not a matter of not being valued from me to others, this is about the harsh reality! This is a matter of survival and not of being disrespected:

Take those vaccines even if you don’t want to. This is not a matter of feeling misunderstood because you don’t feel valued: This is about survival! To achieve that, we must all cooperate and have that vaccine put in place. This isn’t all about you folks! This is not a matter of putting your opinion first! NO!: This is a matter of survival!: Am I clear NOW?

Fingers up for those who don’t understand this plain language yet!:

Who dares to be the first to raise his/her finger?: Yes, you Julian Lennon?: What is your question?:

Oh Julian Lennon is already smiling! LOL! YES! grab what you can while you still can! I think it’s ok Pina Jones!: thank you for confirming what I just did Erwina Hoogendijk here!:

Correct me if I’m wrong because I’m quite WELL WELL WELL openminded enough to take what from others.

I rather think that others are not open-minded enough to accept things from the Chamber and to each other in the Chamber as well. People turn it around.

Fortunately, I still have WELL WELL WELL confidence in the Chamber. Thank you for this spacious place given to me here in the form of this open podium Madam Chairwoman. And then (I) GLAD (AGAIN) to go back to the order of the day with Caroline van der Plas: Caroline for President!

About me:

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

Nederlandse versie:

Bevrijd Hen.

(Tekst over politiek door mij met mijn vrijgave om het rechtenvrij te gebruiken voor U2 en Julian Lennon!: (Ook te vinden onder: https://tinyurl.com/FreeLyricsForU2 & https://Tiny.One/FreeLyricsForJulianLennon ).

(Werktitel/Ondertitel):

(Amnesty; Keep up the good works!: Vecht samen als 1 voor Vrijheid: Voor Iedereen)!

Bevrijd Hen.

 

Bevrijd hen, de gewetensgevangenen.

Bevrijd hen, bevrijd hen al.

Bevrijd hen,

niemand weet toch wie er gelijk heeft?

 

Bevrijd hen, stop dit politiek gevecht.

Bevrijd hen, deze mensen;

Ze zijn menselijke wezens.

Mensen die ook rechten hebben

en die ze ook VERDIENEN.

 

Dit is gewoon discriminatie;

Als dit de waarheid is in 2022,

wat zal dan de volgende stap wel niet zijn?

Je kunt hier beter mee stoppen nu dat nog mogelijk is.

 

Ik bedoel: nu; NU,  voor je eigen situatie penibel/precair/hachelijk wordt*.

Want denk je dat alles hetzelfde zal blijven

en dat mensen dit zullen blijven pikken?

Dan zou je moeten weten dat het een schande is

om te geloven in de ‘waarheid’ hiervan.

 

Doe een ander geen dingen aan

waarvan je zelf  niet zou willen dat ze jouwzelf aangedaan werden.

Misschien kan je het niet schelen,

(-maar mij kan het wel velen-)

dus/maar als dit alles is wat je kunt….???????

 

*Dit is niet bedoeld als dreigement.

 

1980, Erwina Alias Aka Pina Jones.

(Een Aka/Alias is een pseudoniem. Mijn echte naam is Erwina).

 

Voor zowel de Engelse als de Nederlands versie geldt:

Vrijwaring van rechten en geheel vrijblijvend te gebruiken voor Julian Lennon, U2 en van Dik Hout: Julian Lennon, en U2 en van Dik hout alleen!

Alle credits, van het nummer dat U2 hiervan maakt of Julian Lennon hiervan of/en Van Dik hout , gaan naar  Julian Lennon, U2 of/en van Dik Hout coz’ Ik wil geen geld, (Ik ben rijk zonder geld, Ik heb God), geen VERKEERDE trots, geen credits dus ik moet gewoon alleen maar meer van mezelf leren houden met de JUISTE trots ‘coz’ ik moet ook in mezelf geloven want ik heb nog steeds een minderwaardigheidscomplex en ik ben nog erg onzeker… zodra ik van mezelf kan/leer te houden, kan ik pas ECHT mijn liefde voor anderen naar anderen uitstralen. Dus:

‘GEDULD’!: GENOEG voor vandaag voor mij’! (Uit eerder werk van mij).

Eventuele naamsvermelding van mij is wel okay voor mij als maker of als inspiratiebron vaan werk waar dit inspiratie voor is/kan zijn.

Het is allemaal geen kwestie van dat ik,mensen die er een andere mening dan ik op nahouden, niet in de waarde zou laten. En zou doende niet ZOU respecteren.

Het is geen kwestie van niet in de waarde worden  gelaten van mij naar anderen toe hier gaat het om de keiharde realiteit! Dit is een kwestie van overleven en niet van niet in je waarde worden gelaten:

Neem die vacccins ook al wil je het niet. Dit is geen kwestie van je niet begrepen voelen omdat je je niet in de waarde voelt gelaten: Het gaat hier om overleven! Om dat te bereiken moeten we allemaal meewerken en dat vaccin laten zetten. Dit draait niet allemaal om jullie zelf mensen! Dit is geen kwestie van je mening bovenal voorop zetten! NEE!: Dit is een kwestie van overleven!: Ben ik NU duidelijk?

Vingers omhoog voor die deze klare taal nu nog niet begrijpt!:

Wie durft als 1e zijn/haar vinger omhoog te doen?: Ja jij Rob Stenders?: Wat is je vraag?:

Oh Rob Stenders lacht al! LOL! JAAAAAAH! pak wat je pakken kan nu het nog kan! Vind ik ok Pina Jones!: dank U voor het bevestigen hiervan wat ik net idd deed Erwina Hoogendijk hier!:

Correct me if I’m wrong want ik ben best WELL WELL WELL openminded genoeg om wat van anderen aan te nemen.

Ik denk eerder dat anderen niet openminded genoeg zijn om dingen aan te nemen van de Kamer en in de Kamer naar elkaar toe ook. Mensen draaien het om.

Gelukkig heb ik nog WELL WELL WELL vertrouwen in de Kamer. DankUwel voor dit ruime plaats mij hier gegeven in de vorm van dit open podium Mevrouw de voorzitster. En dan (ga ik) GRAAG (WEER) over met U tot de orde van de dag met Caroline van der Plas: Caroline for President!

Over mij:

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

 

 

To be continued: 

 

All my ‘Fanmail’/Answeringmail!:

 

image-1-1

 

 

All my ‘Fanmail’/Answeringmail!:

 

image-1-1

 

Cherzez La Femme!: Hint: In Gods Country/A Trip through The Bullet the Blue Sky/Well I got simply NO/zero jealousy at all: Let’s make him jealous:

Cherzez La Femme!: Hint: In Gods Country/A Trip through The Bullet the Blue Sky/Well I got simply NO/zero jealousy at all!

Gepubliceerd door Erwina H. alias Pina Jones

Hi there.

Eén opmerking over 'All For None And One For ALL.'

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: