Pesten Op School

https://tiny.one/PestenOpSchool

I was always standing out of the group.

I was the one who was bullied.

This blog is about it. But I am Dutch, so this is not in English.

Krantenartikelen Pina Jones.

Dag tegen pesten.

Mijn voordrachten.

Toen epilepsie nog taboe was in 1974 werd ik hierom gediscrimineerd in de vorm van pesten:

Hoe meer mensen ik leer kennen, hoe meer ik van honden ga houden!

I agree: Totally!:

Pesten op school. Een artikel, een ingezonden brief en 2 gedichten door Pina Jones. 

“Een buitenbeentje komt in een vicieuze cirkel terecht”.

(Krantenbericht)

Gevolgen van pesten kunnen jarenlang doorwerken:    

“Ik durf wel weer naar school, maar prettig is het niet”.

ALPHEN AAN DEN RYN

-De hierbij afgedrukte brief van Pina Jo­nes(pseudoniem) bepaalde bij mij weer eens het verschijnsel pesten. Pina Jones is zelf in haar jeugd slachtoffer geweest en worstelt nog steeds met de gevolgen. Ze is zeker niet de enige. Pesten is van alle tijden en komt overal voor. De laatste tijd staat het fenomeen meer in de belangstelling. Er verschijnen boeken, proefschriften en protocollen, maar een echte oplossing schijnt er niet te zijn.

door: GODELIEVE OLDENBROEK

Pesten komt het meeste voor op de schoolleeftijd tot ongeveer een jaar of vijftien/zestien. Daarna neemt het af.

De gevolgen van pesten kunnen jarenlang doorwerken. Ouders weten dikwijls niet goed raad met een kind dat slacht­offer is van pesten.

Hetzelfde geldt voor ouders wanneer ze ontdekken dat hun kind een pester is. ook leraren weten vaak niet goed hoe ermee om te gaan. Allerlei fabeltjes spelen een rol. Een heel bekende is wel: “Hij lokt het zelf uit”.

Pina Jones probeert in haar brief duidelijk te maken dat het slachtoffer reageert met het gedrag dat de pesters verwachten.

Dit gebeurt min of meer onbewust, in de hoop dan verder met rust gelaten te worden.

Doodzwijgen.

De vijftienjarige Pauline is al drie maal van school veran­derd. Telkens weer werd ze het slachtoffer van pesten. De gevolgen voor haar zijn ernstig. Ze is heel angstig en heeft zich helemaal teruggetrokken in haar eigen wereldje. Het leren gaat slecht en ook haar ouders kunnen nog nauwelijks contact met haar krijgen. Sinds twee jaar wordt ze begeleid door een psycholoog.

Pauline: “Het ergste jennen in de klas is opgehouden. Mijn ouders zijn vele keren op school gaan praten. De klasseleraar heeft ook met de klas gepraat. Ik durf wel weer naar school, maar prettig is het niet. Ze zijn nu begonnen mij dood te zwijgen. Volgend jaar kom ik in een andere klas, want ik ben blijven zitten. Misschien gaat het dan beter”.

Pesten heeft vele varianten: Van jennen tot schoppen en slaan, iemand buitensluiten en doodzwijgen. Kinderen blijken onge­looflijk vindingrijk in het verzinnen van pestgedrag. Opvallend is dat uit onderzoeken is gebleken dat ieder kind slachtoffer kan worden, maar eveneens kan ieder kind pester worden.

Het komt zelfs regelmatig voor dat voormalige slacht­offers zelf pester worden. Behalve de pesters-meestal fungeren ze in groepen-en het slachtoffer is er nog een groep toekijkers. De groep die weliswaar niet meedoet, maar ook niet voor het slachtoffer opkomt. Stilzwijgend tolereren zij in wezen het pestgedrag.

Oorzaken.

Zoals gezegd kan ieder kind slachtoffer worden van pestgedrag. Een kind dat afwijkt van de door de meerderheid vastgestelde normen loopt risico. Door het uiterlijk of het wel of niet dragen van merkkleding, slecht in sport zijn. Het sleutelwoord is: anders zijn. Ieder kind kan ook pester worden. Wel hebben onderzoeken in Noorwegen aangetoond dat sommige kinderen meer kans lopen pester te worden dan anderen. Het betreft kinderen die thuis weinig aandacht krijgen, fysiek gestraft worden door hun ouders en niet gecorrigeerd worden wanneer ze agressief zijn. Kinderen die zelf slachtoffer zijn geweest, worden sneller pester. Anderen doen het om stoer te zijn, of omdat ze denken dat de groep het van hun verwacht.

Helaas geven sommige ouders en leerkrachten ook het verkeerde voorbeeld. Ouders die voortdurend negatief over buren en familie spreken of de kinderen uitsluiten, zijn verkeerd bezig. Hetzelfde geldt voor leerkrachten die sarcastische opmerkingen maken of die geen duidelijk standpunt tegen het pesten in durven nemen. Ook ouders en leerkrachten kunnen tot de zwij­gende “meerder­heid” behoren. Kinderen voelen zich dan niet meer veilig en kunnen dat omzetten in agressie tegen één kind.

Serieus.

Er is geen eensluidende oplossing voor het pest probleem. Wel is het belangrijk dat ouders en leerkrachten het probleem serieus nemen. Praat erover in de klas, op eventueel  speciaal belegde ouderavonden. Let op wat er gebeurt, luister naar de kinderen. Denk niet te snel: “Bij ons op school gebeurt het niet” of “Mijn kind doet dat niet” of “Hij lokt het zelf uit”. Pesters en zondebokken zijn beiden slachtoffer en hebben allebei hulp nodig. In eerste instantie moet die hulp van de ouders en de school komen.

Brief van Pina Jones:

Buitenbeentje.

Het gaat als volgt: Eén persoon is een buitenbeentje, meestal om iets waar hij of zij niets aan kan doen,
een bril, rood haar, een handicap of ziekte. Of iemand is gewoon buitenbeentje doordat hij of zij niet wil of niet mee kan doen met de modetrends.

Uitproberen.

Zodra bekend is wie het buitenbeentje in de klas is, wordt diegene vaak uitgeprobeerd in de vorm van
treiteren. Het slachtoffer denkt dan vaak als volgt: “Ik word gepest, dus ze verwachten een reactie. Ze verwachten dat ik er niet tegen kan”.

Slachtofferrrol.

Het buitenbeentje geeft een eigen invulling aan het denkpatroon van de treiteraars. Vervolgens gaat hij of zij-met tegenzin-aan dit verwachtingspatroon voldoen en neemt de slachtofferrol op zich.

Vicieuze cirkel.

De treiteraars denken vervolgens: “Ha, hij/zij kan er niet tegen, we kunnen lekker ons gang gaan”. En dan is het hek van de dam. De treiteraars gaan van kwaad tot erger pesten, waardoor het slachtoffer in een vicieuze cirkel komt. De reacties van het slachtoffer op het pestgedrag stimuleert de pesters tot doorgaan. Voor het slachtoffer is het heel moeilijk om uit dit patroon te komen, vaak hebben ze er tot het volwassen zijn moeite mee.

Trauma.

Het is als met vele trauma’s die worden veroorzaakt door anderen: De slachtoffers kunnen het later zelf opknappen als ze eenmaal de vernieling in zijn geholpen.

Gedicht van Pina’s hand:

Wantrouwen

Je wantrouwen is gekweekt door anderen.

Toch zal je zelf iets moeten ondernemen,

jezèlf moeten veranderen.

Dat klinkt onlogisch, dat is waar,

maar de hele wereld zit toch raar in elkaar?

Verlies van persoonlijkheid.

Als het slachtoffer lang genoeg in de vicieuze cirkel van de slachtofferrol heeft verkeerd, gaat de persoon in kwestie zelf geloven in die rol. Met andere woorden: Het slachtoffer gaat voldoen aan het beeld dat de pesters hem of haar voorspiegelen. Zo raakt het slachtoffer zijn eigen persoonlijkheid kwijt.
Die persoon moet zich dus afvragen: “Wie ben ik?” en op zoek gaan naar de eigen identiteit om toch uiteindelijk toch zichzelf te kunnen zijn.

Laf.

Mijn mening over het onderwerp pesten is gewoon dit: “Of iemand een buitenbeentje is of niet, het is toch laf met een groep tegen één. Pak dan iemand van je eigen formaat en dan wel in je eentje! Iedereen die treitert is niets anders dan laf”.

Voorlichting.

Laten we hopen dat het pesten op school door alle publikaties rond het onderwerp minder zal worden en dat door goede voorlichting mensen gaan beseffen wat ze doen wanneer ze pesten en wat het teweeg kan brengen in het verdere leven van het slachtoffer.

Troost.

Ook scholieren hebben volgens mij best het verstand om die dingen te begrijpen. Dan als troost voor mensen die uit hun trauma van het pesten proberen te komen, een klein gedichtje van Pina’s  hand:

Inner Power:

Your biggest power
hides inside.
And if you smile,
-there’s no hide”.

 

(Deze ingezonden brief is ook te vinden op mijn site: “At Pina’s”).

Voor meer: Scroll naar onderen op de volgende link :

Klik hier voor bijbehorend krantenartikel.

Opgejaagd 1.

Opgejaagd
als een dier
Zijn leven kent
geen plezier

Ze stonden met zijn allen
zij aan zij
Nu zijn ze gelukkig, blij
hebben een gezinnetje
er komt straks nog een 2e kind erbij

Alleen het opgejaagde dier
is niet zo blij
Voor hem is het verleden
nog nìet voorbij.

Opgejaagd 2.

Opgejaagd
als een dier.
Angstig zittend
in het verste hoekje
weg van hier.

Verdriet komt erbij,
de wanhoop nabij:
Huilt hij het uit
Zo giet hij zijn verdriet
in t niet.

Treiterkoppen; Give it Up! 

Het is ondenkbaar enerverend

als een werkwoord dat is wederkerend

zo’n zelfde wisselwerkinghebben treiterkoppenop mij. 

Ze treiteren mij

Om mij ten einde raad

het leven de rug toe te laten keren

in eigen vrije keus.

Een getreiterd iemand in Engeland werd zelfs voor de lol doodgeslagen

dan zeggen de daders voor de rechtbank nog”Is ’t heus?”

En dan was ’t hier nog niet eens

Het slachtoffer haar eigen keus. 

Maar niemand treitert mij dood

niet dan de dood uit vrijwillige keuze in ieder geval

want ik heb een uitstekende leuze:

Treiterkoppen zijn een teken van succesen die therorie bewijst zich vaak ook nog,

Is ’t niet mal?

Ik dacht dus wel van yes! 

Iemand die mij pest

geeft mij juist de kracht

de kracht die mij prest

om door te gaan,

want alleen dan….

…..ben ik degeen die het laatst lacht.  

Pina Jones.

Gepubliceerd door Erwina H. alias Pina Jones

Hi there.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: