ThanKX To Strange Relationship.

ThanKX To: “Strange Relationship”!

? Zo dan?:

ThanKX to God and His Servants!

Okay to turn the page in the book of Love I write:

(And yes: I really DO see people as instruments of God):

Nu begint het pas…. :

Ik ben zo teruggeveerd in mijn kracht. Ik ga niet zomaar neer. Mij krijgen ze niet klein!

Ik ben aan het aansterken (Goed eten/vitaminen enzo) en alles aan het trainen, lichaam, (revalideren door fysio) power, herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid en ik ben nu WEER nog weerbaarder geworden dan ik al was.

Door positivisme/positieve energie/OMDENKEN toe te passen. Ik voel positieve energie door me heen stomen en ik straal dat ook uit naar anderen.

Ik ben capabel daartoe! Ik heb mij niet laten breken./Ze hebben mij niet gebroken. ‘Ze’ hebben mij juist alleen maar de beste training gegeven die nodig is om mijn kracht te verdubbelen.

(Ik heb gewoon al mijn nadeel in mijn voordeel gebruikt en zo werk ik nog steeds en dat is zoals ik het doe. Zonder daarbij alles op mezelf te betrekken).

Maar wacht rustig af. Effe bijkomen en genieten van normaal… ..Geen sloten/impact en nare geluiden/geen onrust meer. Tijd om te ontladen en op te laden.


Wens mij alle krachten toe om terug te veren naar nog beter. Ik ben geen daalder waard, maar goud. 💪💪💪❤❤❤ Keep the faith/Have a little faih in ME too…….A little MORE faith plz…….

Translated by Google:

Now it only starts …. I am so bounced back in my strength. I’m not just going down.

They can’t get me down! I am getting stronger (good food / vitamins etc.) and training everything, body, (rehabilitation through physiotherapy) power, recovery, empowerment, experiential expertise and I have now become even more resilient than I already was. By applying positivism / positive energy / THINKING. I feel positive energy flowing through me and I radiate it to others as well.

I am capable of that! I didn’t let myself be broken. / They didn’t break me. “They” have just given me the best training necessary to double my strength.

(I just used all my disadvantage to my advantage and that is how I still work and that’s the way I do it. Without taking everything into myself).

But wait and see. Relax and enjoy normal … .. No locks / impact and unpleasant noises / no more unrest. Time to discharge and recharge.


Wish me all the strength to bounce back to even better. I am not worth a thaler, but gold. 💪💪💪❤❤❤ Keep the faith / Have a little faih in ME too ……. A little MORE faith plz……..

https://tinyurl.com/PasDeKloten :

Give me my love back; Lafbek 2:

De verbale diarree mag nu eindelijk weleens stoppen! :

https://tallsay.com/page/4294991967/notities-van-pien-bij-faust

En deze om de blog van Faust te completeren :

https://tallsay.com/page/4294989685/ter-publicatie-aangeboden-recensies

Okay okay !: Ik geef toe!: Stenders: Jij ‘wint’:

I’ve learned from da best!

Let me finish my work though that will stay a never edning story…….

Thank U: Love U t00 !

To be continued…….Fijne dag!

Gepubliceerd door Erwina H. alias Pina Jones

Hi there.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: