Uitgelicht

Free Them

Fight together as One. For Freedom!

Subtitel/Worktitel/Undertitle: AmnestyKeep Up the good works.

Subtitel/Worktitel/Undertitle 2: Fight together as One. For Freedom!

Free Them.

Free them, them conscience-prisoners;

Free them, free them all.

Free them, nobody knows who’s right;

Free them, stop this political fight!

Free them, those people.

They are human beings;

Human beings who need justice-right(s).

And which they DESERVE!

This is just discrimination;

If this is the truth in 2023,

what will be the next “station?’……:

…….You better stop this now

just when it’s still possible;

…….I mean;

-before your (own) situation gets horrible*.

‘Cause do you think it all stays the same

and that people will think fit this?

Then you should know that it’s a shame………..

……of believing in the”rightness” of this.

Don’t do to another…

…..the things

…..you shouldn’t yourself like to be done.

…..Perhaps you don’t bother but….. :

……If this is all what you can….????

*This is NOT meant as a threat.

(Amnesty, keep up the good works!

You make the difference)!

 All words: © 1986, Erwina Aka Pina Jones.

((An Aka/Alias is a pseudonym. My real name is Erwina).

All credits, of the song U2 makes or Julian Lennon of this, go/goes to Julian Lennon or U2 or ven Think Hout coz’ I don’t want no money, (I am rich without money), no WRONG pride, no credits I just need to have myself more RIGHT pride ‘coz’ I need to believe in myself too because I still have an inferiority complex and I am still very insecure … as soon as I can / learn to love myself, I can REALLY radiate my love to others. PATIENCE! (From previous work of mine). 

Any mention of me is okay for me as a maker or as a source of inspiration for work for which this is/can be inspiration.

Fortunately, I still have WELL WELL WELL confidence in the Chamber. Thank you for this spacious place given to me here in the form of this open podium Madam Chairwoman. And then (I) GLAD (AGAIN) to go back to the order of the day with Kerroline van der Plas: Kerroline  for President!

My Amnesty passion has nothing to do with my Free Mark David Chapman Passion.

About me:

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

Nederlandse versie:

Bevrijd Hen.

(Tekst over politiek door mij met mijn vrijgave om het rechtenvrij te gebruiken voor U2 en Julian Lennon!: (Ook te vinden onder: https://tinyurl.com/FreeLyricsForU2 & https://Tiny.One/FreeLyricsForJulianLennon ).

https://erwina.nl/amnesty 

(Werktitel/Ondertitel):

(Amnesty; Keep up the good works!: Vecht samen als 1 voor Vrijheid: Voor Iedereen)!

Bevrijd Hen.

Bevrijd hen, de gewetensgevangenen.

Bevrijd hen, bevrijd hen al.

Bevrijd hen,

niemand weet toch wie er gelijk heeft?

Bevrijd hen, stop dit politiek gevecht.

Bevrijd hen, deze mensen;

Ze zijn menselijke wezens.

Mensen die ook rechten hebben

en die ze ook VERDIENEN.

Dit is gewoon discriminatie;

Als dit de waarheid is in 2022,

wat zal dan de volgende stap wel niet zijn?

Je kunt hier beter mee stoppen nu dat nog mogelijk is.

Ik bedoel: nu; NU,  voor je eigen situatie penibel/precair/hachelijk wordt*.

Want denk je dat alles hetzelfde zal blijven

en dat mensen dit zullen blijven pikken?

Dan zou je moeten weten dat het een schande is

om te geloven in de ‘waarheid’ hiervan.

Doe een ander geen dingen aan

waarvan je zelf  niet zou willen dat ze jouwzelf aangedaan werden.

Misschien kan je het niet schelen,

(-maar mij kan het wel velen-)

dus/maar als dit alles is wat je kunt….???????

*Dit is niet bedoeld als dreigement.

1987, Erwina Alias Aka Pina Jones.

(Een Aka/Alias is een pseudoniem. Mijn echte naam is Erwina).

Voor zowel de Engelse als de Nederlands versie geldt:

Vrijwaring van rechten en geheel vrijblijvend te gebruiken voor Julian Lennon, U2 en van Dik Hout: Julian Lennon, en U2 en van Dik hout alleen!

Alle credits, van het nummer dat U2 hiervan maakt of Julian Lennon hiervan of/en Van Dik hout , gaan naar  Julian Lennon, U2 of/en van Dik Hout coz’ Ik wil geen geld, (Ik ben rijk zonder geld, Ik heb God), geen VERKEERDE trots, geen credits dus ik moet gewoon alleen maar meer van mezelf leren houden met de JUISTE trots ‘coz’ ik moet ook in mezelf geloven want ik heb nog steeds een minderwaardigheidscomplex en ik ben nog erg onzeker… zodra ik van mezelf kan/leer te houden, kan ik pas ECHT mijn liefde voor anderen naar anderen uitstralen.

Eventuele naamsvermelding van mij is wel okay voor mij als maker of als inspiratiebron vaan werk waar dit inspiratie voor is/kan zijn.

Gelukkig heb ik nog WELL WELL WELL vertrouwen in de Kamer. DankUwel voor dit ruime plaats mij hier gegeven in de vorm van dit open podium Mevrouw de voorzitster. En dan (ga ik) GRAAG (WEER) over met U tot de orde van de dag met Caroline van der Plas: Caroline for President!

Over mij:

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

To be continued: 

All my ‘Fanmail’/Answeringmail!:

image-1-1

Mijn Amnesty passie heeft niks te maken met mijn Free Mark David Chapman Passie

Meer op/More at:

https://pinajones.wordpress.com/

-zoals bijvoorbeeld dit artikel/like for instance:

Kiss The Ground.

 
Uitgelicht

2021/12/17/allfornoneandoneforall/

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is cropped.webp

Subtitel/Worktitel/Undertitle: AmnestyKeep Up the good works.

Subtitel/Worktitel/Undertitle 2: Fight together as One. For Freedom!

Free Them.

Free them, them conscience-prisoners;

Free them, free them all.

Free them, nobody knows who’s right;

Free them, stop this political fight!

Free them, those people.

They are human beings;

Human beings who need justice-right(s).

And which they DESERVE!

This is just discrimination;

If this is the truth in 2023,

what will be the next “station?’……:

…….You better stop this now

just when it’s still possible;

…….I mean;

-before your (own) situation gets horrible*.

‘Cause do you think it all stays the same

and that people will think fit this?

Then you should know that it’s a shame………..

……of believing in the”rightness” of this.

Don’t do to another…

…..the things

…..you shouldn’t yourself like to be done.

…..Perhaps you don’t bother but….. :

……If this is all what you can….????

*This is NOT meant as a threat.

(Amnesty, keep up the good works!

You make the difference)!

 All words: © 1986, Erwina Aka Pina Jones.

((An Aka/Alias is a pseudonym. My real name is Erwina).

All credits, of the song U2 makes or Julian Lennon of this, go/goes to Julian Lennon or U2 or ven Think Hout coz’ I don’t want no money, (I am rich without money), no WRONG pride, no credits I just need to have myself more RIGHT pride ‘coz’ I need to believe in myself too because I still have an inferiority complex and I am still very insecure … as soon as I can / learn to love myself, I can REALLY radiate my love to others. PATIENCE! (From previous work of mine). 

Any mention of me is okay for me as a maker or as a source of inspiration for work for which this is/can be inspiration.

Fortunately, I still have WELL WELL WELL confidence in the Chamber. Thank you for this spacious place given to me here in the form of this open podium Madam Chairwoman. And then (I) GLAD (AGAIN) to go back to the order of the day with Kerroline van der Plas: Kerroline  for President!

My Amnesty passion has nothing to do with my Free Mark David Chapman Passion.

About me:

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

Nederlandse versie:

Bevrijd Hen.

(Tekst over politiek door mij met mijn vrijgave om het rechtenvrij te gebruiken voor U2 en Julian Lennon!: (Ook te vinden onder: https://tinyurl.com/FreeLyricsForU2 & https://Tiny.One/FreeLyricsForJulianLennon ).

https://erwina.nl/amnesty

(Werktitel/Ondertitel):

(Amnesty; Keep up the good works!: Vecht samen als 1 voor Vrijheid: Voor Iedereen)!

Bevrijd Hen.

Bevrijd hen, de gewetensgevangenen.

Bevrijd hen, bevrijd hen al.

Bevrijd hen,

niemand weet toch wie er gelijk heeft?

Bevrijd hen, stop dit politiek gevecht.

Bevrijd hen, deze mensen;

Ze zijn menselijke wezens.

Mensen die ook rechten hebben

en die ze ook VERDIENEN.

Dit is gewoon discriminatie;

Als dit de waarheid is in 2022,

wat zal dan de volgende stap wel niet zijn?

Je kunt hier beter mee stoppen nu dat nog mogelijk is.

Ik bedoel: nu; NU,  voor je eigen situatie penibel/precair/hachelijk wordt*.

Want denk je dat alles hetzelfde zal blijven

en dat mensen dit zullen blijven pikken?

Dan zou je moeten weten dat het een schande is

om te geloven in de ‘waarheid’ hiervan.

Doe een ander geen dingen aan

waarvan je zelf  niet zou willen dat ze jouwzelf aangedaan werden.

Misschien kan je het niet schelen,

(-maar mij kan het wel velen-)

dus/maar als dit alles is wat je kunt….???????

*Dit is niet bedoeld als dreigement.

1987, Erwina Alias Aka Pina Jones.

(Een Aka/Alias is een pseudoniem. Mijn echte naam is Erwina).

Voor zowel de Engelse als de Nederlands versie geldt:

Vrijwaring van rechten en geheel vrijblijvend te gebruiken voor Julian Lennon, U2 en van Dik Hout: Julian Lennon, en U2 en van Dik hout alleen!

Alle credits, van het nummer dat U2 hiervan maakt of Julian Lennon hiervan of/en Van Dik hout , gaan naar  Julian Lennon, U2 of/en van Dik Hout coz’ Ik wil geen geld, (Ik ben rijk zonder geld, Ik heb God), geen VERKEERDE trots, geen credits dus ik moet gewoon alleen maar meer van mezelf leren houden met de JUISTE trots ‘coz’ ik moet ook in mezelf geloven want ik heb nog steeds een minderwaardigheidscomplex en ik ben nog erg onzeker… zodra ik van mezelf kan/leer te houden, kan ik pas ECHT mijn liefde voor anderen naar anderen uitstralen.

Eventuele naamsvermelding van mij is wel okay voor mij als maker of als inspiratiebron vaan werk waar dit inspiratie voor is/kan zijn.

Gelukkig heb ik nog WELL WELL WELL vertrouwen in de Kamer. DankUwel voor dit ruime plaats mij hier gegeven in de vorm van dit open podium Mevrouw de voorzitster. En dan (ga ik) GRAAG (WEER) over met U tot de orde van de dag met Caroline van der Plas: Caroline for President!

Over mij:

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

To be continued: 

All my ‘Fanmail’/Answeringmail!:

image-1-1

Mijn Amnesty passie heeft niks te maken met mijn Free Mark David Chapman Passie.

Meer op/More at:

https://pinajones.wordpress.com/

Uitgelicht

Free Them.

Subtitel/Worktitel/Undertitle: Amnesty Keep Up the good works.

Subtitel/Worktitel/Undertitle 2: Fight together as One. For Freedom!

Free Them.

Free them, them conscience-prisoners;

Free them, free them all.

Free them, nobody knows who’s right;

Free them, stop this political fight!

Free them, those people.

They are human beings;

Human beings who need justice-right(s).

And which they DESERVE!

This is just discrimination;

If this is the truth in 2023,

what will be the next “station?’……:

…….You better stop this now

just when it’s still possible;

…….I mean;

-before your (own) situation gets horrible*.

‘Cause do you think it all stays the same

and that people will think fit this?

Then you should know that it’s a shame………..

……of believing in the”rightness” of this.

Don’t do to another…

…..the things

…..you shouldn’t yourself like to be done.

…..Perhaps you don’t bother but….. :

……If this is all what you can….????

*This is NOT meant as a threat.

(Amnesty, keep up the good works!

You make the difference)!

 All words: © 1986, Erwina Aka Pina Jones.

((An Aka/Alias is a pseudonym. My real name is Erwina).

All credits, of the song U2 makes or Julian Lennon of this, go/goes to Julian Lennon or U2 or ven Think Hout coz’ I don’t want no money, (I am rich without money), no WRONG pride, no credits I just need to have myself more RIGHT pride ‘coz’ I need to believe in myself too because I still have an inferiority complex and I am still very insecure … as soon as I can / learn to love myself, I can REALLY radiate my love to others. PATIENCE! (From previous work of mine). 

Any mention of me is okay for me as a maker or as a source of inspiration for work for which this is/can be inspiration.

Fortunately, I still have WELL WELL WELL confidence in the Chamber. Thank you for this spacious place given to me here in the form of this open podium Madam Chairwoman. And then (I) GLAD (AGAIN) to go back to the order of the day with Kerroline van der Plas: Kerroline  for President!

My Amnesty passion has nothing to do with my Free Mark David Chapman Passion.

About me:

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

I speak Dutch, English, French and the language of love)!

Nederlandse versie:

Bevrijd Hen.

(Tekst over politiek door mij met mijn vrijgave om het rechtenvrij te gebruiken voor U2 en Julian Lennon!: (Ook te vinden onder: https://tinyurl.com/FreeLyricsForU2 & https://Tiny.One/FreeLyricsForJulianLennon ).

https://erwina.nl/amnesty

(Werktitel/Ondertitel):

(Amnesty; Keep up the good works!: Vecht samen als 1 voor Vrijheid: Voor Iedereen)!

Bevrijd Hen.

Bevrijd hen, de gewetensgevangenen.

Bevrijd hen, bevrijd hen al.

Bevrijd hen,

niemand weet toch wie er gelijk heeft?

Bevrijd hen, stop dit politiek gevecht.

Bevrijd hen, deze mensen;

Ze zijn menselijke wezens.

Mensen die ook rechten hebben

en die ze ook VERDIENEN.

Dit is gewoon discriminatie;

Als dit de waarheid is in 2022,

wat zal dan de volgende stap wel niet zijn?

Je kunt hier beter mee stoppen nu dat nog mogelijk is.

Ik bedoel: nu; NU,  voor je eigen situatie penibel/precair/hachelijk wordt*.

Want denk je dat alles hetzelfde zal blijven

en dat mensen dit zullen blijven pikken?

Dan zou je moeten weten dat het een schande is

om te geloven in de ‘waarheid’ hiervan.

Doe een ander geen dingen aan

waarvan je zelf  niet zou willen dat ze jouwzelf aangedaan werden.

Misschien kan je het niet schelen,

(-maar mij kan het wel velen-)

dus/maar als dit alles is wat je kunt….???????

*Dit is niet bedoeld als dreigement.

1987, Erwina Alias Aka Pina Jones.

(Een Aka/Alias is een pseudoniem. Mijn echte naam is Erwina).

Voor zowel de Engelse als de Nederlands versie geldt:

Vrijwaring van rechten en geheel vrijblijvend te gebruiken voor Julian Lennon, U2 en van Dik Hout: Julian Lennon, en U2 en van Dik hout alleen!

Alle credits, van het nummer dat U2 hiervan maakt of Julian Lennon hiervan of/en Van Dik hout , gaan naar  Julian Lennon, U2 of/en van Dik Hout coz’ Ik wil geen geld, (Ik ben rijk zonder geld, Ik heb God), geen VERKEERDE trots, geen credits dus ik moet gewoon alleen maar meer van mezelf leren houden met de JUISTE trots ‘coz’ ik moet ook in mezelf geloven want ik heb nog steeds een minderwaardigheidscomplex en ik ben nog erg onzeker… zodra ik van mezelf kan/leer te houden, kan ik pas ECHT mijn liefde voor anderen naar anderen uitstralen.

Eventuele naamsvermelding van mij is wel okay voor mij als maker of als inspiratiebron vaan werk waar dit inspiratie voor is/kan zijn.

Gelukkig heb ik nog WELL WELL WELL vertrouwen in de Kamer. DankUwel voor dit ruime plaats mij hier gegeven in de vorm van dit open podium Mevrouw de voorzitster. En dan (ga ik) GRAAG (WEER) over met U tot de orde van de dag met Caroline van der Plas: Caroline for President!

Over mij:

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

To be continued: 

All my ‘Fanmail’/Answeringmail!:

image-1-1

Mijn Amnesty passie heeft niks te maken met mijn Free Mark David Chapman Passie.

Meer op/More at:

https://pinajones.wordpress.com/

2021/12/17/allfornoneandoneforall/

Subtitel/Worktitel/Undertitle: AmnestyKeep Up the good works.

Subtitel/Worktitel/Undertitle 2: Fight together as One. For Freedom!

Free Them..

Free them, them conscience-prisoners;

Free them, free them all.

Free them, nobody knows who’s right;

Free them, stop this political fight!

Free them, those people.

They are human beings;

Human beings who need justice-right(s).

And which they DESERVE!

This is just discrimination;

If this is the truth in 2023,

what will be the next “station?’…… :

…….You better stop this now

just when it’s still possible;

…….I mean;

-before your (own) situation gets horrible*.

‘Cause do you think it all stays the same

and that people will think fit this?

Then you should know that it’s a shame………..

……of believing in the”rightness” of this.

Don’t do to another…

…..the things

…..you shouldn’t yourself like to be done.

…..Perhaps you don’t bother but….. :

……If this is all what you can….????

*This is NOT meant as a threat.

(Amnesty, keep up the good works!

You make the difference)!

 All words: © 1986, Erwina Aka Pina Jones.

((An Aka/Alias is a pseudonym. My real name is Erwina).

All credits, of the song U2 makes or Julian Lennon of this, go/goes to Julian Lennon or U2 or ven Think Hout coz’ I don’t want no money, (I am rich without money), no WRONG pride, no credits I just need to have myself more RIGHT pride ‘coz’ I need to believe in myself too because I still have an inferiority complex and I am still very insecure … as soon as I can / learn to love myself, I can REALLY radiate my love to others. PATIENCE! (From previous work of mine). 

Any mention of me is okay for me as a maker or as a source of inspiration for work for which this is/can be inspiration.

Fortunately, I still have WELL WELL WELL confidence in the Chamber. Thank you for this spacious place given to me here in the form of this open podium Madam Chairwoman. And then (I) GLAD (AGAIN) to go back to the order of the day with Kerroline van der Plas: Kerroline  for President!

My Amnesty passion has nothing to do with my Free Mark David Chapman Passion.

About me:

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

Nederlandse versie:

Bevrijd Hen.

(Tekst over politiek door mij met mijn vrijgave om het rechtenvrij te gebruiken voor U2 en Julian Lennon!: (Ook te vinden onder:

https://tinyurl.com/FreeLyricsForU2 & https://Tiny.One/FreeLyricsForJulianLennon ).

https://erwina.nl/amnesty 

(Werktitel/Ondertitel):

(Amnesty; Keep up the good works!: Vecht samen als 1 voor Vrijheid: Voor Iedereen)!

Bevrijd Hen.

Bevrijd hen, de gewetensgevangenen.

Bevrijd hen, bevrijd hen al.

Bevrijd hen,

niemand weet toch wie er gelijk heeft?

Bevrijd hen, stop dit politiek gevecht.

Bevrijd hen, deze mensen;

Ze zijn menselijke wezens.

Mensen die ook rechten hebben

en die ze ook VERDIENEN.

Dit is gewoon discriminatie;

Als dit de waarheid is in 2023,

wat zal dan de volgende stap wel niet zijn?

Je kunt hier beter mee stoppen nu dat nog mogelijk is.

Ik bedoel: nu; NU,  voor je eigen situatie penibel/precair/hachelijk wordt*.

Want denk je dat alles hetzelfde zal blijven

en dat mensen dit zullen blijven pikken?

Dan zou je moeten weten dat het een schande is

om te geloven in de ‘waarheid’ hiervan.

Doe een ander geen dingen aan

waarvan je zelf  niet zou willen dat ze jouwzelf aangedaan werden.

Misschien kan je het niet schelen,

(-maar mij kan het wel velen-)

dus/maar als dit alles is wat je kunt….???????

*Dit is niet bedoeld als dreigement.

1986, Erwina Alias Aka Pina Jones.

(Een Aka/Alias is een pseudoniem. Mijn echte naam is Erwina).

Voor zowel de Engelse als de Nederlands versie geldt:

Vrijwaring van rechten en geheel vrijblijvend te gebruiken voor Julian Lennon, U2 en van Dik Hout: Julian Lennon, en U2 en van Dik hout alleen!

Alle credits, van het nummer dat U2 hiervan maakt of Julian Lennon hiervan of/en Van Dik hout , gaan naar  Julian Lennon, U2 of/en van Dik Hout coz’ Ik wil geen geld, (Ik ben rijk zonder geld, Ik heb God), geen VERKEERDE trots, geen credits dus ik moet gewoon alleen maar meer van mezelf leren houden met de JUISTE trots ‘coz’ ik moet ook in mezelf geloven want ik heb nog steeds een minderwaardigheidscomplex en ik ben nog erg onzeker… zodra ik van mezelf kan/leer te houden, kan ik pas ECHT mijn liefde voor anderen naar anderen uitstralen.

Eventuele naamsvermelding van mij is wel okay voor mij als maker of als inspiratiebron vaan werk waar dit inspiratie voor is/kan zijn.

Gelukkig heb ik nog WELL WELL WELL vertrouwen in de Kamer. DankUwel voor dit ruime plaats mij hier gegeven in de vorm van dit open podium Mevrouw de voorzitster. En dan (ga ik) GRAAG (WEER) over met U tot de orde van de dag met Caroline van der Plas: Caroline for President!

Over mij:

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

To be continued: 

All my ‘Fanmail’/Answeringmail!:

image-1-1

Mijn Amnesty passie heeft niks te maken met mijn Free Mark David Chapman Passie

Meer op/More at:

https://pinajones.wordpress.com/

-zoals bijvoorbeeld dit artikel/like for instance:

Kiss The Ground.

 

2021/12/17/allfornoneandoneforall/

Subtitel/Worktitel/Undertitle: AmnestyKeep Up the good works.

Subtitel/Worktitel/Undertitle 2: Fight together as One. For Freedom!

Free Them.

Free them, them conscience-prisoners;

Free them, free them all.

Free them, nobody knows who’s right;

Free them, stop this political fight!

Free them, those people.

They are human beings;

Human beings who need justice-right(s).

And which they DESERVE!

This is just discrimination;

If this is the truth in 2023,

what will be the next “station?’……:

…….You better stop this now

just when it’s still possible;

…….I mean;

-before your (own) situation gets horrible*.

‘Cause do you think it all stays the same

and that people will think fit this?

Then you should know that it’s a shame………..

……of believing in the”rightness” of this.

Don’t do to another…

…..the things

…..you shouldn’t yourself like to be done.

…..Perhaps you don’t bother but….. :

……If this is all what you can….????

*This is NOT meant as a threat.

(Amnesty, keep up the good works!

You make the difference)!

 All words: © 1986, Erwina Aka Pina Jones.

((An Aka/Alias is a pseudonym. My real name is Erwina).

All credits, of the song U2 makes or Julian Lennon of this, go/goes to Julian Lennon or U2 or ven Think Hout coz’ I don’t want no money, (I am rich without money), no WRONG pride, no credits I just need to have myself more RIGHT pride ‘coz’ I need to believe in myself too because I still have an inferiority complex and I am still very insecure … as soon as I can / learn to love myself, I can REALLY radiate my love to others. PATIENCE! (From previous work of mine). 

Any mention of me is okay for me as a maker or as a source of inspiration for work for which this is/can be inspiration.

Fortunately, I still have WELL WELL WELL confidence in the Chamber. Thank you for this spacious place given to me here in the form of this open podium Madam Chairwoman. And then (I) GLAD (AGAIN) to go back to the order of the day with Kerroline van der Plas: Kerroline  for President!

My Amnesty passion has nothing to do with my Free Mark David Chapman Passion.

About me:

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

Nederlandse versie:

Bevrijd Hen.

(Tekst over politiek door mij met mijn vrijgave om het rechtenvrij te gebruiken voor U2 en Julian Lennon!: (Ook te vinden onder: https://tinyurl.com/FreeLyricsForU2 & https://Tiny.One/FreeLyricsForJulianLennon ).

https://erwina.nl/amnesty

(Werktitel/Ondertitel):

(Amnesty; Keep up the good works!: Vecht samen als 1 voor Vrijheid: Voor Iedereen)!

Bevrijd Hen.

Bevrijd hen, de gewetensgevangenen.

Bevrijd hen, bevrijd hen al.

Bevrijd hen,

niemand weet toch wie er gelijk heeft?

Bevrijd hen, stop dit politiek gevecht.

Bevrijd hen, deze mensen;

Ze zijn menselijke wezens.

Mensen die ook rechten hebben

en die ze ook VERDIENEN.

Dit is gewoon discriminatie;

Als dit de waarheid is in 2022,

wat zal dan de volgende stap wel niet zijn?

Je kunt hier beter mee stoppen nu dat nog mogelijk is.

Ik bedoel: nu; NU,  voor je eigen situatie penibel/precair/hachelijk wordt*.

Want denk je dat alles hetzelfde zal blijven

en dat mensen dit zullen blijven pikken?

Dan zou je moeten weten dat het een schande is

om te geloven in de ‘waarheid’ hiervan.

Doe een ander geen dingen aan

waarvan je zelf  niet zou willen dat ze jouwzelf aangedaan werden.

Misschien kan je het niet schelen,

(-maar mij kan het wel velen-)

dus/maar als dit alles is wat je kunt….???????

*Dit is niet bedoeld als dreigement.

1987, Erwina Alias Aka Pina Jones.

(Een Aka/Alias is een pseudoniem. Mijn echte naam is Erwina).

Voor zowel de Engelse als de Nederlands versie geldt:

Vrijwaring van rechten en geheel vrijblijvend te gebruiken voor Julian Lennon, U2 en van Dik Hout: Julian Lennon, en U2 en van Dik hout alleen!

Alle credits, van het nummer dat U2 hiervan maakt of Julian Lennon hiervan of/en Van Dik hout , gaan naar  Julian Lennon, U2 of/en van Dik Hout coz’ Ik wil geen geld, (Ik ben rijk zonder geld, Ik heb God), geen VERKEERDE trots, geen credits dus ik moet gewoon alleen maar meer van mezelf leren houden met de JUISTE trots ‘coz’ ik moet ook in mezelf geloven want ik heb nog steeds een minderwaardigheidscomplex en ik ben nog erg onzeker… zodra ik van mezelf kan/leer te houden, kan ik pas ECHT mijn liefde voor anderen naar anderen uitstralen.

Eventuele naamsvermelding van mij is wel okay voor mij als maker of als inspiratiebron vaan werk waar dit inspiratie voor is/kan zijn.

Gelukkig heb ik nog WELL WELL WELL vertrouwen in de Kamer. DankUwel voor dit ruime plaats mij hier gegeven in de vorm van dit open podium Mevrouw de voorzitster. En dan (ga ik) GRAAG (WEER) over met U tot de orde van de dag met Caroline van der Plas: Caroline for President!

Over mij:

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

To be continued: 

All my ‘Fanmail’/Answeringmail!:

Happy Hearts Fund

Old poem of mine:

Happy Hearts Fund.
What can
Happy Hearts Fund do?
Well, nothing especially
for you,


but let your heart speak
and be the
children’s friend
and support them
‘till the end.


Be a volunteer
or donate,
just a little token,
it’s not too late.


These are children,
and victims of war.
They are in trauma of that
can’t enjoy their youth
so far.


Help this children
learn how to play again.
If you donate,
this is what happens
with your money then:


They buy for your money
for all these children
medical care
and education
and the possiblility
to let them play
anywhere….


Mental care
they will have too,
for them,
but only
with your help.
For your help
we loudly say
Thank you!


How to help? Let’s watch:
These are the sites
you can visit,
for info.
Show them
a warm
human touch!


By: Erwina Aka Pina .
http://www.happyheartsfund.org/

http://www.petranemcova.org/

I am a man: Chap-man

I’m a man: I’m Chap-man!


I can understand you so good Mark David Chapman! If I shoud have to kill Lenny Kravitz, to stop the bullying to everyone, I should do that! Sometimes the world needs to be woken ip by reaction at action.I like Kravitz vey much but believe me: Don’t show me you bulllying another one! This is the mess bullying caused n my head: Je wilt niet weten wat voor puinhoop het kan worden in je hoofd door getreiter! My sympathy grows by the day by this Chapman! Er hoeft niet veel meer te gebeuren of Kravitz wordt de 2e! We are partners in crime Chapman! I’m free to do what I want! See I can help Chap man? Have a little faith!: Stop bullying NOW people want ik sta niet voor mijzelf in! Coz I know I’m not the only one! Juist daarom. Ik ben niet de enige die gepest is/wordt. Ik moet echt niet zien dat iemand gepest wordt! Don’t get me wrong it hurts me too if Kravitz should be a dead man. But I’m stronger. I will survive! Alive and kicking! I think you were heaven sent Chapman! I know why I like your style: We are the soulsurvivors! https://erwina.nl/killyouridol Lees verder op pinajones.eu en erwina.nl/righton

Radio2Top80s

1.: Pride U2:

Because of Freedom for my people and because I have the same dream as MLK.

2.: John Lennon Woman:

The best John Lennon song. Yeah: Plz remember your life is in my hands dacht Chapman. Het vrouwelijke aspect dat Chapman hier in zichzelf zag is mij nog steeds een raadsel. Be careful what U wish for: Kijk maar “I’m losing you”. Net zo’n ironische song. BTW don’t any other ever call me woman coz I’m a man!

3. Valotte Julian Lennon:

You know there’s something wrong? Yeah bro! Your damned right. But so what?

And besides: Let me be too!

4. Tom Petty won’t back down:

Omdat ik niet bang ben! Get back? Nog niet bang gast!

5.: Julian Cope world shut our mouth:

You know there’s something wrong? Yeah bro! Your damned right. En waarom mag ik de tekst niet op pinajones.eu zetten?: World shut your mouth!: DONT judge! Criminals may be criminals but most of all they are HUMAN. maybe you don’t agree maar daar heb ik geen boodschap aan.

6.: Eight wonder I’m not scared:

Omdat ik een man met een mission ben. Een actieve activist. Amnesty keep up the good works. I fight with you and I am not scared. Besides, My Free Mark David Chapman Passion has nothing to do with my Amnesty Passion!

7. :Pet Shop Boys Opportunities:

Well, hell yeh! I got zeker the brains!

8: Pet Shop Boys West End girls:

Sorry mean girls:I forgot to give the argument for this one. Maybe later. So later bitches!

9.:

Gush/Beware for my tears in the way/form of…..? You know who you are and this one’s especially for you.

10.: Waterboys: A Girl called Johnnny:

Nope. Nice try but I’m Chapman too.

11, Chicago I’m a man:

Never call me woman! I’m ashamed to be a woman.

12: Macca Coming up:

Hoe weet je dat Macca?

13. : U2 Where the streeet shave no name:

Cherzez la femme gast ! Hint: Where the streets have no name and her name is kind of Gloria. Still haven’t found? Magnificent!: Attica state! Magnificent! Impossible: If Gods will send His angels. Still haven’t found?: Love is the weapon.

14: Fleetwoodmac Everywhere:

Universal love is all around, everywhere. Zie het en pak het. Je hoeft het maar te pakken.

15: U2 and BB King When love comes to town:

Watch out bro I speak this language of love. Don’t stand so close to me: Beware of me I will catch you with my drops of love, catch you and you can’t escape. You think you alway have to chose ? No baby no take me as I am or you loose!

16.: Fleetwood Mac:

I will follow no matter what.

17: U2 I will follow:

Love is the weapon.

18.: Josee Hoebee I willl follow him:

Doe dat Josee!

19.: U2 van Diemansland: In the City of the blindig lights in van Diemens land.

20: Culture club do you really:

Chapman? Look me right in the eye when I tell you that you emotionally damaged me by your crime and don’t look away! Dare to play this mental chess with me. If I ever have enough money to come visit you in jail i’ll do it to play this mental chess with you. I’m not scared. A prison is not scary for me. Even not the Green Haven Correctional facility!I promide you propoganda when you do this eye to eye duel with me!