Uitgelicht

All For None And One For ALL.

<meta name=”google-site-verification” content=”wr8cMwbdO6QexXrNBlJcvxtoFiO55NdBdnt2

Fight together as One for Freedom for ALL/Vecht samen als 1 voor Vrijheid VOOR ALLEN.

Free Them.

 

Free them, them conscience-prisoners;

Free them, free them all.

Free them, nobody knows who’s right;

Free them, stop this political fight!

 

Free them, those people.

They are human beings;

Human beings who need justice-right(s).

And which they DESERVE!

 

This is just discrimination;

If this is the truth in 2023,

what will be the next “station?’…… :

 

…….You better stop this now

just when it’s still possible;

 

…….I mean;

-before your (own) situation gets horrible*.

 

‘Cause do you think it all stays the same

and that people will think fit this?

Then you should know that it’s a shame………..

……of believing in the”rightness” of this.

 

Don’t do to another…

…..the things

…..you shouldn’t yourself like to be done.

 

…..Perhaps you don’t bother but….. :

……If this is all what you can….????

 

*This is NOT meant as a threat.

 

 1987, Erwina Aka Pina Jones.

((An Aka/Alias is a pseudonym. My real name is Erwina).

 

All credits, of the song U2 makes or Julian Lennon of this, go/goes to Julian Lennon or U2 or ven Think Hout coz’ I don’t want no money, (I am rich without money), no WRONG pride, no credits I just need to have myself more RIGHT pride ‘coz’ I need to believe in myself toobecause I still have an inferiority complex and I am still very insecure … as soon as I can / learn to love myself, I can REALLY radiate my love to others. PATIENCE! (From previous work of mine). 

Any mention of me is okay for me as a maker or as a source of inspiration for work for which this is/can be inspiration.

Fortunately, I still have WELL WELL WELL confidence in the Chamber. Thank you for this spacious place given to me here in the form of this open podium Madam Chairwoman. And then (I) GLAD (AGAIN) to go back to the order of the day with Kerroline van der Plas: Kerroline  for President!

My Amnesty passion has nothing to do with my Free Mark David Chapman Passion.

About me:

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

Nederlandse versie:

Bevrijd Hen.

(Tekst over politiek door mij met mijn vrijgave om het rechtenvrij te gebruiken voor U2 en Julian Lennon!: (Ook te vinden onder: https://tinyurl.com/FreeLyricsForU2 & https://Tiny.One/FreeLyricsForJulianLennon ).

(Werktitel/Ondertitel):

(Amnesty; Keep up the good works!: Vecht samen als 1 voor Vrijheid: Voor Iedereen)!

Bevrijd Hen.

 

Bevrijd hen, de gewetensgevangenen.

Bevrijd hen, bevrijd hen al.

Bevrijd hen,

niemand weet toch wie er gelijk heeft?

 

Bevrijd hen, stop dit politiek gevecht.

Bevrijd hen, deze mensen;

Ze zijn menselijke wezens.

Mensen die ook rechten hebben

en die ze ook VERDIENEN.

 

Dit is gewoon discriminatie;

Als dit de waarheid is in 2022,

wat zal dan de volgende stap wel niet zijn?

Je kunt hier beter mee stoppen nu dat nog mogelijk is.

 

Ik bedoel: nu; NU,  voor je eigen situatie penibel/precair/hachelijk wordt*.

Want denk je dat alles hetzelfde zal blijven

en dat mensen dit zullen blijven pikken?

Dan zou je moeten weten dat het een schande is

om te geloven in de ‘waarheid’ hiervan.

 

Doe een ander geen dingen aan

waarvan je zelf  niet zou willen dat ze jouwzelf aangedaan werden.

Misschien kan je het niet schelen,

(-maar mij kan het wel velen-)

dus/maar als dit alles is wat je kunt….???????

 

*Dit is niet bedoeld als dreigement.

 

1987, Erwina Alias Aka Pina Jones.

(Een Aka/Alias is een pseudoniem. Mijn echte naam is Erwina).

 

Voor zowel de Engelse als de Nederlands versie geldt:

Vrijwaring van rechten en geheel vrijblijvend te gebruiken voor Julian Lennon, U2 en van Dik Hout: Julian Lennon, en U2 en van Dik hout alleen!

Alle credits, van het nummer dat U2 hiervan maakt of Julian Lennon hiervan of/en Van Dik hout , gaan naar  Julian Lennon, U2 of/en van Dik Hout coz’ Ik wil geen geld, (Ik ben rijk zonder geld, Ik heb God), geen VERKEERDE trots, geen credits dus ik moet gewoon alleen maar meer van mezelf leren houden met de JUISTE trots ‘coz’ ik moet ook in mezelf geloven want ik heb nog steeds een minderwaardigheidscomplex en ik ben nog erg onzeker… zodra ik van mezelf kan/leer te houden, kan ik pas ECHT mijn liefde voor anderen naar anderen uitstralen.

Eventuele naamsvermelding van mij is wel okay voor mij als maker of als inspiratiebron vaan werk waar dit inspiratie voor is/kan zijn.

Gelukkig heb ik nog WELL WELL WELL vertrouwen in de Kamer. DankUwel voor dit ruime plaats mij hier gegeven in de vorm van dit open podium Mevrouw de voorzitster. En dan (ga ik) GRAAG (WEER) over met U tot de orde van de dag met Caroline van der Plas: Caroline for President!

Over mij:

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

To be continued: 

All my ‘Fanmail’/Answeringmail!:

 

image-1-1

Mijn Amnesty passie heeft niks te maken met mijn Free Mark David Chapman Passie

https://tiny.one/NoMoreApartheid2

Uitgelicht

Free Them.

Subtitel/Worktitel/Undertitle: AmnestyKeep Up the good works.

Subtitel/Worktitel/Undertitle 2: Fight together as One. For Freedom!

Free Them.

Free them, them conscience-prisoners;

Free them, free them all.

Free them, nobody knows who’s right;

Free them, stop this political fight!

 

Free them, those people.

They are human beings;

Human beings who need justice-right(s).

And which they DESERVE!

 

This is just discrimination;

If this is the truth in 2023,

what will be the next “station?’…… :

 

…….You better stop this now

just when it’s still possible;

 

…….I mean;

-before your (own) situation gets horrible*.

 

‘Cause do you think it all stays the same

and that people will think fit this?

Then you should know that it’s a shame………..

……of believing in the”rightness” of this.

 

Don’t do to another…

…..the things

…..you shouldn’t yourself like to be done.

 

…..Perhaps you don’t bother but….. :

……If this is all what you can….????

 

*This is NOT meant as a threat.

 

 1987, Erwina Aka Pina Jones.

((An Aka/Alias is a pseudonym. My real name is Erwina).

 

All credits, of the song U2 makes or Julian Lennon of this, go/goes to Julian Lennon or U2 or ven Think Hout coz’ I don’t want no money, (I am rich without money), no WRONG pride, no credits I just need to have myself more RIGHT pride ‘coz’ I need to believe in myself too because I still have an inferiority complex and I am still very insecure … as soon as I can / learn to love myself, I can REALLY radiate my love to others. PATIENCE! (From previous work of mine). 

Any mention of me is okay for me as a maker or as a source of inspiration for work for which this is/can be inspiration.

Fortunately, I still have WELL WELL WELL confidence in the Chamber. Thank you for this spacious place given to me here in the form of this open podium Madam Chairwoman. And then (I) GLAD (AGAIN) to go back to the order of the day with Kerroline van der Plas: Kerroline  for President!

My Amnesty passion has nothing to do with my Free Mark David Chapman Passion.

About me:

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

Nederlandse versie:

Bevrijd Hen.

(Tekst over politiek door mij met mijn vrijgave om het rechtenvrij te gebruiken voor U2 en Julian Lennon!: (Ook te vinden onder: https://tinyurl.com/FreeLyricsForU2 & https://Tiny.One/FreeLyricsForJulianLennon ).

https://erwina.nl/amnesty 

(Werktitel/Ondertitel):

(Amnesty; Keep up the good works!: Vecht samen als 1 voor Vrijheid: Voor Iedereen)!

Bevrijd Hen.

 

Bevrijd hen, de gewetensgevangenen.

Bevrijd hen, bevrijd hen al.

Bevrijd hen,

niemand weet toch wie er gelijk heeft?

 

Bevrijd hen, stop dit politiek gevecht.

Bevrijd hen, deze mensen;

Ze zijn menselijke wezens.

Mensen die ook rechten hebben

en die ze ook VERDIENEN.

 

Dit is gewoon discriminatie;

Als dit de waarheid is in 2022,

wat zal dan de volgende stap wel niet zijn?

Je kunt hier beter mee stoppen nu dat nog mogelijk is.

 

Ik bedoel: nu; NU,  voor je eigen situatie penibel/precair/hachelijk wordt*.

Want denk je dat alles hetzelfde zal blijven

en dat mensen dit zullen blijven pikken?

Dan zou je moeten weten dat het een schande is

om te geloven in de ‘waarheid’ hiervan.

 

Doe een ander geen dingen aan

waarvan je zelf  niet zou willen dat ze jouwzelf aangedaan werden.

Misschien kan je het niet schelen,

(-maar mij kan het wel velen-)

dus/maar als dit alles is wat je kunt….???????

 

*Dit is niet bedoeld als dreigement.

 

1987, Erwina Alias Aka Pina Jones.

(Een Aka/Alias is een pseudoniem. Mijn echte naam is Erwina).

 

Voor zowel de Engelse als de Nederlands versie geldt:

Vrijwaring van rechten en geheel vrijblijvend te gebruiken voor Julian Lennon, U2 en van Dik Hout: Julian Lennon, en U2 en van Dik hout alleen!

Alle credits, van het nummer dat U2 hiervan maakt of Julian Lennon hiervan of/en Van Dik hout , gaan naar  Julian Lennon, U2 of/en van Dik Hout coz’ Ik wil geen geld, (Ik ben rijk zonder geld, Ik heb God), geen VERKEERDE trots, geen credits dus ik moet gewoon alleen maar meer van mezelf leren houden met de JUISTE trots ‘coz’ ik moet ook in mezelf geloven want ik heb nog steeds een minderwaardigheidscomplex en ik ben nog erg onzeker… zodra ik van mezelf kan/leer te houden, kan ik pas ECHT mijn liefde voor anderen naar anderen uitstralen.

Eventuele naamsvermelding van mij is wel okay voor mij als maker of als inspiratiebron vaan werk waar dit inspiratie voor is/kan zijn.

Gelukkig heb ik nog WELL WELL WELL vertrouwen in de Kamer. DankUwel voor dit ruime plaats mij hier gegeven in de vorm van dit open podium Mevrouw de voorzitster. En dan (ga ik) GRAAG (WEER) over met U tot de orde van de dag met Caroline van der Plas: Caroline for President!

Over mij:

(Ik spreek Nederlands, Engels, Frans en de taal van de liefde)!

(I speak Dutch, English, French and the language of love)!

To be continued: 

All my ‘Fanmail’/Answeringmail!:

 

image-1-1

 

 

Mijn Amnesty passie heeft niks te maken met mijn Free Mark David Chapman Passie

 

Meer op/More at:

 

https://pinajones.wordpress.com/

 

-zoals bijvoorbeeld dit artikel/like for instance:

Kiss The Ground.

 

I am a man: Chap-man

I’m a man: I’m Chap-man!


I can understand you so good Mark David Chapman! If I shoud have to kill Lenny Kravitz, to stop the bullying to everyone, I should do that! Sometimes the world needs to be woken ip by reaction at action.I like Kravitz vey much but believe me: Don’t show me you bulllying another one! This is the mess bullying caused n my head: Je wilt niet weten wat voor puinhoop het kan worden in je hoofd door getreiter! My sympathy grows by the day by this Chapman! Er hoeft niet veel meer te gebeuren of Kravitz wordt de 2e! We are partners in crime Chapman! I’m free to do what I want! See I can help Chap man? Have a little faith!: Stop bullying NOW people want ik sta niet voor mijzelf in! Coz I know I’m not the only one! Juist daarom. Ik ben niet de enige die gepest is/wordt. Ik moet echt niet zien dat iemand gepest wordt! Don’t get me wrong it hurts me too if Kravitz should be a dead man. But I’m stronger. I will survive! Alive and kicking! I think you were heaven sent Chapman! I know why I like your style: We are the soulsurvivors! https://erwina.nl/killyouridol Lees verder op pinajones.eu en erwina.nl/righton

Radio2Top80s

1.: Pride U2:

Because of Freedom for my people and because I have the same dream as MLK.

2.: John Lennon Woman:

The best John Lennon song. Yeah: Plz remember your life is in my hands dacht Chapman. Het vrouwelijke aspect dat Chapman hier in zichzelf zag is mij nog steeds een raadsel. Be careful what U wish for: Kijk maar “I’m losing you”. Net zo’n ironische song. BTW don’t any other ever call me woman coz I’m a man!

3. Valotte Julian Lennon:

You know there’s something wrong? Yeah bro! Your damned right. But so what?

And besides: Let me be too!

4. Tom Petty won’t back down:

Omdat ik niet bang ben! Get back? Nog niet bang gast!

5.: Julian Cope world shut our mouth:

You know there’s something wrong? Yeah bro! Your damned right. En waarom mag ik de tekst niet op pinajones.eu zetten?: World shut your mouth!: DONT judge! Criminals may be criminals but most of all they are HUMAN. maybe you don’t agree maar daar heb ik geen boodschap aan.

6.: Eight wonder I’m not scared:

Omdat ik een man met een mission ben. Een actieve activist. Amnesty keep up the good works. I fight with you and I am not scared. Besides, My Free Mark David Chapman Passion has nothing to do with my Amnesty Passion!

7. :Pet Shop Boys Opportunities:

Well, hell yeh! I got zeker the brains!

8: Pet Shop Boys West End girls:

Sorry mean girls:I forgot to give the argument for this one. Maybe later. So later bitches!

9.:

Gush/Beware for my tears in the way/form of…..? You know who you are and this one’s especially for you.

10.: Waterboys: A Girl called Johnnny:

Nope. Nice try but I’m Chapman too.

11, Chicago I’m a man:

Never call me woman! I’m ashamed to be a woman.

12: Macca Coming up:

Hoe weet je dat Macca?

13. : U2 Where the streeet shave no name:

Cherzez la femme gast ! Hint: Where the streets have no name and her name is kind of Gloria. Still haven’t found? Magnificent!: Attica state! Magnificent! Impossible: If Gods will send His angels. Still haven’t found?: Love is the weapon.

14: Fleetwoodmac Everywhere:

Universal love is all around, everywhere. Zie het en pak het. Je hoeft het maar te pakken.

15: U2 and BB King When love comes to town:

Watch out bro I speak this language of love. Don’t stand so close to me: Beware of me I will catch you with my drops of love, catch you and you can’t escape. You think you alway have to chose ? No baby no take me as I am or you loose!

16.: Fleetwood Mac:

I will follow no matter what.

17: U2 I will follow:

Love is the weapon.

18.: Josee Hoebee I willl follow him:

Doe dat Josee!

19.: U2 van Diemansland: In the City of the blindig lights in van Diemens land.

20: Culture club do you really:

Chapman? Look me right in the eye when I tell you that you emotionally damaged me by your crime and don’t look away! Dare to play this mental chess with me. If I ever have enough money to come visit you in jail i’ll do it to play this mental chess with you. I’m not scared. A prison is not scary for me. Even not the Green Haven Correctional facility!I promide you propoganda when you do this eye to eye duel with me!

Top 2000 Stemlijst Erwina 2022

Nummer 1: Pride-U2: Waarom?:

Ik weet dat het over MLK gaat maar ik zie mijn interpretatie ook breed, als aanvulling:

Het is een hele complete song.

“….One man come in the name of love…and justified…”, over een man zonder verkeerde trots. De titel is daarentegen juist ‘trots’, maar

dat gaat over de mensen die dat juist wel hebben, verkeerde trots. Zo heeft de schrijver in 1 keer alle mensen beschreven in 1 song.

Mensen zonder verkeerde trots en met die verkeerde trots.

Daarom zou het misschien beter niet ‘Pride’ kunnen heten, maar ‘Bescheidenheid’ in het Engels want dat is het meest positief.

Maar omdat men vaak gekwetst wordt, door verkeerde trots, wordt deze trots dominant. Daarom heeft het waarschijnlijk toch die titel meegekregen…..

Ik vind het zo mooi omdat Bono uitschreeuwt: “In the name of love…”

Ik voel dat zo: “Laat, in the name of love je trots varen, dan wordt er in ieder geval minder gekwetst!” Ik zing dit uit volle borst mee….want zo voel ik het ook….

Maar dat is mijn eigen interpretatie van de song.

=’Pride’.=

Trots

vernietigt

de mens.

Want door trots

vragen we

geen hulp.

Maar is

ontvangen dan niet

onze grootste wens?

© Pina Jones

2. John Lennon Woman.

“Plz remember my life is in your hands”.

Ironisch als orange is the new black: Hoe waar.

INXS Need you tonight:

Ik ben 3x bij INXS geweest en alle keren backstage geweest en heb hem toen deze teksten gegeven en op die albums die later uitkwamen daarna (Full moon, dirty hearts en die waar “Shine” op staat) zag ik dat mijn teksten, die antwoorden op zijn teksten bevatten, op die albums universele onderwerpen waren, want ik ben niet zo dat ik me verbeeld dat deze liedjes speciaal voor mij waren geschreven.

Nee, het zijn gewoon universele onderwerpen. Deze teksten gaf ik aan Huttchence:

From the lyrics of mine called: “Thanx to ‘Original Sin’ “:

“…There you are,

little baby born in time of war,

bring this world peace and more…”

And remember this was a lyric I gave to Michael in 1991.

Later on (1993? or else it was 1992) INXS came out with the cd : “Full Moon, Dirty Hearts” where on the song:

“Make your Peace”

From this song is the next phrase: “….Cut your teeth and make your peace, that’s what you ask for…”

What a coincidence, don’t you think so?

I also gave the lyric of mine: “Thanx to ‘Taste It’ “.

The next phrases are from that:

“….I will be thankfull too, a bit for it

‘cause if there’s a sweet taste instead of this,

then I don’t know the things I miss”.

So this was a lyric of mine I gave to Michael also in 1991.

While on the cd “Full moon, Dirty Hearts” is the song: “Please, you got that need” where in is the next phrase :

“…You think it’s easy ‘cause you don’t know the feeling…”

Again (NOT) such a coincidence!

I don NOT think I’m the only One here who interpretates this as coinfendence here but because of I really DON’t believe in coinfedence I really do think that’s the Hand Of God ‘coz God uses people as an instrument.

You don’t have to believe

it’s how/the way

….I see it.

A very sweet song here;

I wanted to keep this secret before Michaels was dead but, now Michael’s dead, I think it’s my duty to publish.

Teksten gegeven aan Michael Hutchence in 1991:

Thanx to “Make Your Peace”

(populair version uncompletely)

The sun is shining

for you and me

tell me

what’s the news you bring to me?

It’s all old news

that what you’re saying

Yes, I’ve heard

you loudly playing

To let a baby born in this time

I think that that’s just a crime

But maybe there’s something it’s good for

so go ahead; Tell me more!

*

Is a Question the Question?

Love the rain

Like the sun

A running train

Funny fun

What’s the answer?

Is often the question

But why don’t we say

What’s the question?

Are we so sure then

‘bout what just the question is?

‘cause if you ask the wrong question

then the answer’s surely a miss

*

Just Looking As Well

You hear voices

Don’t be lead by them

in your choices.

You can deceive

all you believe

‘cause the things you believe in

come to truth

just for you

Freedom takes you deeper

Crazy things make you higher

Oh! Come on!

Don’t play the ball

soft to the keeper!

Searching for apologies

deep in your mind

I will tell you

Before you are honest

You will never find

(it).

*

Thanx to “Freedom Deep”

Listening to you singing

takes me higer

-you singing “freedom deep”

takes me much higher

although I do not agree

The lyrics don’t seem okay with me…….

But that’s the writer’s freedom

The writer’s freedom which is taken him

…..deeper

Thanx to “Cut Your Roses Down”

Listening to the music

of “cut your roses down”

I think just for now I listen

in this damn old dirty rotten town

Even in this dirty town

they sell the music of a crying clown

Even in this old, dirty rotten town

you got the things to make you down.

although the same clown

can make you smile as well

‘cause the only thing to get that done

is just to ring the clown’s bell

*

Thanx to “The Messenger”

You call yourself a messenger

What a shame

You call yourself a messenger

Don’t you think it’s strange.

So; If you are a messenger

What do you got to tell

just write that down at “the messenger”

and you wrote “the messenger” as well.

In fact now I’m talking after

but I told you before as well

and when things happen there

then you can be the one to tell

(the story-s-)

You call yourself a messenger

Well Al right, if you think so

You call yourself a messenger

Well, now you are; You know?

Thanx to the Word-eaters 2

The summit of negativism

is to think about

the end of rock ’n roll

The summit of negativism

is that song, the way you call

that, you know;

To others:

Can you see it all?

Can you follow it all?

To everyone:

So if you can’t be positive ‘bout things like this

You can fall!

*

Thanx to “Please, you got that need”

You are so alone, I can tell

if you are as helpless as well

You just better ring the bell

ask for help, ask for it, more

A bell is next to a door

Ring that bell if you think I(=you) can’t

-do it alone.

Don’t waste time by useless spent

in your room of your hotel.

alone and helpless, all as well

You’re not independent of no-one if you think so

Oh no; no no no

Play the clown, act your show

Don’t hesistate when you decide

but when you think it’s your need

to go

handle immediatly so.

From the letter I gave Michael Hutchence of INXS with the lyrics:

(“……Sorry Michael, I don’t mean to say you have to follow your thoughts about suicide yourself with this lyric, but this way it rhymed better.

If you ever ever just decide to commit suicide just, then I’ve given you my answer in mediate part 2, right to find in this enveloppe too and my meaning of it that I think it’s much self-pity to surrender to your doubts about it and I also think it’s a very selfish thing to do. But I won’t stop you, ‘cause it’s it’s your decision, so I have to apprecciate, but it should feel to me like a very selfish decision. I allready read your doubts about it in the lyrics of “Guns in the Sky” and other earlier hits. I hope I’m not right…..

Remember if you think like that whom all love you……)”

Looking to You

Lying takes you higher

‘cause you are a lyer

do I have to believe

that you ask about deceive

and you being upset

‘bout things that are said

when we met

‘cause at that time you were glad

and smiled ‘bout things said

You are a creep like that?

Then forget

we’d ever met!

*

At the Psychiatist

What kind of answer you’d like?

Some in the way of “entertainment bike?”

I haven’t got that ones on commend

she said, while she wrote them with her other hand.

“Well”, follows the psychiatrist, while she walks

“…”I think we should have still more talks

A talk is only a talk

After it you walk

away, so let’s have more talks)”.

All right, the patient says

I have tried all the ways

So ask me every question

At least, if it’s not about fashion

What kind of answer you’d like

some in the way of “entertaiment bike?”

Just then, watch out, ‘cause now I’m strong

If I tell you now:

I haven’t got that on commend

-I won’t be wrong

Thanx to “I’m Only Looking” 4

Yes, I’m looking

got eyes for that

Yes, I’m looking

does it make you feel sad

…..or something?

Well, have a visit at the psychiatrist then

if you think like that

‘cause you know I’m only looking

‘cause I’ve got eyes for that………

Psychiatrists, they will welcome you

just with open arms, yeah right

and if you think one talk will do

The psychiatrist will give you a light.

a light in the darkness, ‘cause you can’t see

now, there’s darkness all around you

So you seeing other people looking makes you angry

‘cause it’s not really what you can do.

And because of the psychiatrist needs money

He tells you: “Untill the next time honey”

and you? Poor little naive one

before you discover he uses you

with the money he’s gone.

Open einde.

Julian Too late for goodbyes:

Ik heb dit nummer grijs gedraaid toen het uitkwam, evenals Valotte. Ik ben sinds 1984 die hard Julian Lennon music plugger nummer one bij de radio maar in hNederland wil het gewoon niet zo met zijn muziek op de radio.. Ik ben ook die hard John Lennon muziek luisteraar number one: Je hoort het: Ik gebruik het woord ”fan’ bewust niet. Ik zeg altijd: Artiesten bestaan NIET!

We zijn allemaal MENSEN! En ik heb de muziek van Julian nooit met die van John vergeleken omdat ik dit 2 op zich zelf staande verchillende mensen vind. En dit ook ZIJN!

De titel geeft mij weer als ik met mijn Spotify lijsten bezig ben. LOL!

Ook 2 x Backstage geweest bij scorpions. Ik gaf zanger Klaus toen deze teksten:

Julian Lennon Salwater

Dit voorspellende nummer gaat over het milieu. Wat kunnen wij daar nou aan doen vraag je je misschien af. Nou gewoon, eerst theorie tot je nemen en dan die theorie toepassen. Check voor die theorie op netflix de film: “Kiss the ground”. Zeer informatief dus leerzaam: Kijken dus als je hem nog niet heb gekeken toen hij net uitkwam die film/docu.

Ozz No more tears

Al die tranen in de vorm van woorden: Miss you like crazy, Cry me a river hurt tim yuro: Liefdesliedjes en tranen?: Some kan ik niet meer horen omdat ik een hsp ben en zodoende mij ook stemmingen van anderen aantrek. Ik voel negatieve en positieve energy aan alhoewel ik het moeilijk vind met woorden vorm te geven aan die gevoelens. Ik kan er dus moeilijk de vinger opleggen wat bijvoorbeeld jouw stemming is als ik dat met woorden moet doen.

Maiden Can I play with madness

Van de cd Seventh son of a seventh son. Eigenljk vind moonchild van die cd ook heel goed maar deze titel spreekt me net iets meer aan.

Dr. Phil I wish it would rain down:

Hmm titel lijkt een beetje scary uitspraak. Alsof je iets over je uitroept. Ik hoop niet dat dr Phil hier aan het creatief visualiseren is want, dat heeft, net als negatieve en positieve energie, kracht. Welke energie je laat domineren schept jou verwachting van de toekomst wordt bewerkstelligd in je leven als jouw waarheid. Daarbij wil ik ook nog opmerken als waarschuwing dat als je veel verwacht dat alles dan alleen maar kan tegenvallen en als je weinig verwacht alles dan alleen maar kan meevallen. Dus wat kan je het beste doen?: De middenweg zoeken tussen positief denken en de hoeveelheid verwachting. Dus?: Niks verwachten vd toekomst.

Wild wild west Will Smith and Co.

Sample van Stevie van I wish erdoor, gaaf hoor!

Haha! Dat rijmt!

Stones time waits for no one:

Ja want going to a gogo everybody going to gogo; everyone: The

Truth als een koe: Peter Koelewijn zei ooit tegen me over mijn tekstje “Hondenpoep” dat ik hem in 1980 liet zien: “Ja, ik wet het nie hoor: Moet je wel een liedje maken over iets dat negatief is”? En dat vraag je mij/ JIj bnt de porducer hier! LOL!

John Lennon instant karma.

[…..Better get yourself together darling, pretty soon you’re gonna be dead…..], J. L. sr. But yeah baby we all shine on. Je zou niks anders willen dan dat we gelukkig doorleven. Famous last words: “And remember your love is strange….”, famous last words….…

The DiresLatest trick:

Goed gitaarwerk.

John Lennon how do you sleep:

John kon ook boos zijn. Ik zocht eigenlijk Cold Turkey.

Angry Johnny zeg ik, niet de poe. How do you sleep voelt ook een soort boos, verbitterd. Als ik hem op repeat heb, krijg ik van deze zelfs een schuldgevoel, zo voel ik die plaat.

Breeders Canonball

Dat nummer zou je wel eens willen opzetten met het volume op 10 vanwege de boodschap die het uitzendt naar mensen die altijd op je afreageren omdat ze weten dat je je toch altijd inhoudt/beheerst. “I knowyou: i know you all: I know you: I knw you all”!

Yes it’s me, Mark David Chapman aka Nemo bitches, Later Bitches!

This is NO threat!

U2 Helter Skelter:

Where is Mark David Chapman when you need him Bono? This is NOT a threat!

Pink Floyd echoes

In the echoes of John Lennon’s songs I hear the people of today. Daarom koos ik voor echoes van Pink Floyd.

u2 when love comes too town:

Oh U2 comes to town>?: I”m not scared Bono..

BTW Bono: Do You Speak Dutch? Keep in touch with the Dutch!

Eagles New kid:

Oh Bono is al in town. Mag ik nog een biertje?

KIm WildNever trust:

Yeah strangers in the night, they can be wrong they could be right…

Todd Ruddgren I Saw the light:

Mijn topnummer nummer 1 in mijn Spotify wrapped lijst Dit nummer heeft bij een zeker iemand schijnbaar veel puzzelstukjes op zijn plaats doen vallen…..ik heb zelfs catcher in the reye gelezen maar ik kom er toch maar niet achter hoe al deze 2 genoemde dingen iemand de indruk kunnen geven dat als je een bep crime zou fixen dat dan ALLE puzzelstukjes op zijn plek zouden vallen???? Is die persoon gewoon niet een beetje gek aan het worden daarin Green haven Prison: Lees zijn wikipedia: erwina.nl/wikipedinemo Lees en oordeel zelf!: Jammer dat Stenders dit niet leest: Er zouden bij hem bij deze laatste zin van bij deze plaat wel veel puzzelstukjes vallen: IIs het bier al op?

Frampton show me:

Lievelingsnummer van me van de seventies. Oh! Which reminds me of dat ik full house ben vergeten met standing in/on the in/outside. Mesage to Frampton: I know why i like your style: Ooh baby I love ur way too!

Impossible;

Ik kan er doorheen mixen met U2’s If God will send his angels. Ik hoor dezelfde akkoorden/ritmes/samples erin. Steek je hand in de lucht als je het ook hoort.

KC:

give it up

Boodschap Aan Chapman: You did it: Dot. Be a man about it. Parole aanvragen vind ik nl niet echt bij toerekeningsvatbaar verklaard willen worden horen as your wish was.

Hello it’s me:

Ja ga jij even je memories schrijven. Fleetwood mac heeft en mooie plaat over seven wonders maar surprise surprise sweet bitd of paradox ik laat je mijn 8th wonder zien: I’m not scared: Ik ben niet bang voor jou Chapman: I invite you play with me menthal chess! Do You dare? erwina.nl/i erwina.nl//yeahme

Purple rain

Waiting for my healing rain. Prince is talkin about putple rain. Ik weet niet precies of hij hetzelfde bedoelt, maar het klinkt lekker. Everytime i try harder the further away from you Prince….everytime we touch zouden Maggie Relily en Cascada zeggen. Ik lul maar wat hoor want ik heb karnemelk, bier en tomatensap doorelkaar gedronken: Waar ben ik toch zo dronken en misselijk van?

Will be friends:

Ik heb maar 5 Queen nummers die ik oke vind.

Queen best friend:

Ook oke.

We will shock you:

Hmm ook goedgekeurd.

Sb to love:

Ook goedgekeurd.

Killer Queen: Met de hakken over over de sloot, hoort eig niet bij die 5.

radio gaga: Ik als ik, als dj/muzieksamenstelller Spotifylijsten maak. Heb er nu ruime 5000 op 6 verschillende spotify accounts. Dit is zo’n lijst: erwina.nl/v15tipz

Queen Want it all:

Hmmm ook met hakken over de sloot. Lekker mee te headbangen en grunten en dan aan het eind van de track te zeggen: Waar heb ik nou zo’n keelpijn van en ben ik nou zo duizelig van?

U2 all I want

U2 is altijd okee. Alleen nu ‘moet’ Bono nog een jingle inspreken voor NPOradio2. Dat zou helemaal magnificent zijn. BTW in U2’s Magnifcent zit duidelijk een sample van Attica State van John & Yoko Only.